Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden faydalanamaz

Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden faydalanamaz
Telgraf Haber Merkezi
3 Ekim 2019 / 17:47


 Kayıt dışı işçi çalıştıran işverenler teşviklerden faydalanamaz

SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, kayıtlı istihdamın arttırılması için çaba sarf ettiklerini ve kayıt dışı işçi çalıştıranların teşviklerden yararlanamayacağını söyledi.
SGK İl Müdürü Mehmet Uzun, Ekim ayında il genelinde fiili denetimler yaptıklarını bu denetimlerin Kasım ayında da devam edeceğini, bu denetimlerde amaçlarının kayıtlı istihdamın arttırılması olduğunun söyledi.
İşverenlerin çalıştırdığı kişilerin tescillerini mutlaka sağlamaları gerektiğini belirten Uzun, mevzuat gereği çalışmaya başlayanların işe başlamadan en az bir gün önce işe giriş bildirgelerinin yapılması gerektiğinin altını çizdi.
Mehmet Uzun, “Sosyal güvenlik sisteminin insanları, iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, malullük, yaşlılık gibi sosyal risklere karşı koruyan onları bu risklere karşı güvence altına alan bir sistemdir. Bu nedenle sosyal güvenlik hakkının bir kul hakkı, insan hakkı ve Anayasal bir haktır. Kayıt dışı çalışanın tespit edilmesi halinde, işverenlerin idari para cezasına maruz kaldıklarını ayrıca teşviklerden mahrum kaldıklarını, özellikle iş kazası durumunda kazaya maruz kalan kişinin sigortasının olup olmadığına bakılmaksızın tüm hakları verildiği için işverenlerin çok büyük yaptırımlarla karşı karşıya kalıyor” dedi.
KAYIT DIŞILIĞIN İŞVERENLER AÇISINDAN
Uzun kayıt dışılığın işverene zararları hakkında açıklamalarda bulunarak, “İşyerinde olası bir iş kazası ve meslek hastalığı durumunda Devlete ve işçilere karşı mesuliyet doğmasına, ciddi anlamda idari ve adli yaptırımlarla karşılaşılmasına, Haksız rekabete ve piyasa dengesinin bozulmasına zemin hazırlanmasına, Devlet tarafından sağlanan teşvikler ile hibe ve kredi avantajlarından faydalanılamamasına, İşyerinde tüm çalışanların sigortalılığı sağlanmadığı için verimliliğin ve motivasyonun azalmasına ve adalet duygusunun yok olmasına,Ticari hayatta diğer işverenlere karşı güven problemi olacağından, marka oluşturma, kurumsallaşma ve pazarda yer edinme şanslarının ortadan kalkmasına yol açar” şeklinde konuştu.
KAYIT DIŞILIĞIN ÇALIŞANLAR AÇISINDAN
Kayıt dışılığın çalışanlara verdiği zararlara değinen Uzun, “Kayıt dışı çalışan işçinin emekli hakkı elde edememesine, çalışamaz yaşa geldiğinde başkalarının yardımına muhtaç olmasına, Herhangi bir nedenle sakatlanıp çalışamaz duruma gelindiğinde malullük aylığından yararlanamamasına, Hayatlarını kaybetmeleri durumunda geride kalan eş ve çocukların(hak sahiplerinin) ölüm aylığı alamamasına, İşsiz kalması durumunda işsizlik sigortasından faydalanılamamasına, İhbar ve kıdem tazminatından yoksun kalmalarına, Yıllık izin, haftalık izin, doğum izni gibi haklardan mahrum kalmalarına yol açar” ifadelerini kullandı.
KAYIT DIŞILIĞIN DEVLET AÇISINDAN
Kayıt dışılığın Devlet açısından zararına de4ğinerek, “Vergi ve prim kaybına ve sosyal güvenlik sisteminde çalışan/emekli dengesinin bozulmasına, Primsiz ödemelerin artmasına, Gelir dağılımının bozulmasına ve kaynak dağılımında etkinliğin bozulmasına, Ekonomide kurumsallaşma eğiliminin azalmasına, Ekonomik verilerin güvenilirliğine ve ekonomik kararların öngörülen etkilerine engel olmasına, Sebebiyet veriyor” diye konuştu.
Uzun, Kayıt dışılığın işveren, çalışan ve Devlet açısından yukarıda detaylı olarak açıklandığı üzere, olumsuz etkilerine sebebiyet verilmemesi için gerek işverenlerin gerekse çalışanların çok duyarlı davranmaları gerektiğini, Devlet olarak da kendilerinin rehberlik, bilgilendirme ve denetim görevlerini sürdüreceklerini, İfade etti. (TELGRAF)

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz