AYAKKABI KRİZİ

Şahinbey Belediyesi’nin öğrencilerle başladığı spor ayakkabısı dağıtımının genişletilerek öğretmenlerin de işin içine katılması eğitim camiasını ayağa kaldırdı.

Şahinbey Belediyesi’nin öğrencilerle başladığı spor ayakkabısı dağıtımının genişletilerek öğretmenlerin de işin içine katılması eğitim camiasını ayağa kaldırdı. Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Bekir Avan “Okul ve kurumlardaki eğitim çalışanlarına spor ayakkabı dağıtımı hem etik değildir. Hem de doğru değildir. Öğretmenlerin ayakkabı alacak parası vardır”dedi.

Avan, iddiasını Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullara gönderdiği yazıya dayandırırken yazıda Şahinbey Belediyesi’nin eğitim çalışanlarına 24 Kasım’da spor ayakkabısı dağıtmasının planlandığı belirtiliyor.

Yazıda, Şahinbey ilçesinde görev yapan eğitim çalışanlarının TC kimlik numarası ile ayakkabı numarasının belirtilmesi isteniyor.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türk Eğitim Sen Şube Başkanı Bekir Avan, Şahinbey Belediyesi’nin eğitim camiasına yönelik çok güzel çalışmaları olduğunu ancak ayakkabı dağıtımının öğretmeni rencide edeceğini vurguladı. Avan belediyenin daha farklı yollardan eğitime katkı sunabileceğini kaydederek Gaziantep’te okul derslik ve öğretmenevi ihtiyaçlarını anlattı.

Avan’ın açıklaması şöyle;

ŞAHİNBEY BELEDİYESİ ÖĞRETMENİ RENCİDE ETMEKTEN VAZGEÇMELİDİR

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü okullara 11.10.2018 tarih, E.18977898 sayı ve “24 Kasım Öğretmenler Günü Spor Ayakkabı Dağıtımı” konulu yazı göndermiştir. Yazıda “24 Kasım Öğretmenler günü münasebetiyle Şahinbey Belediyesi tarafından okullarımızda görev yapan personellere (öğretmen, vhki, hizmetli vb.) spor ayakkabısı hediye edilmesi planlanmaktadır. Ekteki excel dosyasının doldurularak 17.10.2018 Çarşamba günü mesai bitimine kadar gönderilmesi” istenmektedir. Excel dosyayla ise personelin okulunun adı, öğretmenin adı soyadı, T.C Kimlik No, Ünvanı Ayakkabı No ve Telefon bilgileri istenmektedir.

15.012.2015 tarih ve 568 sayılı T.C Başbakanlık genelgesinde ve 21.12.2015 tarih E.13143173 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü yazısında hediye almanın yasak olduğu belirtiliyor. Genelge ve yazıda “Kamu görevlilerine bazı özel kişi, kuruluş, şirket ve benzeri teşekküllerce veya kamu kurumlarının denetimi altında bulunan kurum ve kuruluşlarca, özellikle yılbaşı, bayram ve diğer özel günler bahane edilerek hediyeler verildiği, bunun kamu görevlilerine duyulan itibar ve güvenin sarsılmasına, kamu kurumlarında yozlaşma algısına sebep olduğu” bildiriliyor. Söz konusu yazıda kamu görevlilerinin hediye almasının 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 29’uncu maddesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Ulusal ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 15’inci maddesi ile yasaklandığı, yasağa uyulmaması halinde gerekli incelemenin yapılması isteniliyor.

Yine T.C Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu 24 Kasım Öğretmenler Günü konu ve 2008/2 ilke kararında “Etikle ilgili bilgi ve pratiklerin, ilk basamak eğitim kurumu olan anaokulundan itibaren kazandırılması hususu bilimsel bir gerçektir. Okullarda öğretilen etik değerlerin uygun pratiklerle bütünleştirilmesi, etik ve etik dışı davranışlar konusunda bir bilinç oluşturulması ve dolayısıyla etik kültürün geliştirilmesi, eğitim ve öğretim kurumlarının temel misyonlarındandır. 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla özellikle ilköğretim kurumlarında öğretmenlere yönelik olarak bazı hediye uygulamalarının (altın ve benzeri), bu günün anlamını olumsuz yönde etkilediği, öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği, öğrencilerde etik değerler konusunda şüpheler uyandırdığı, öğrenci-aile ve öğrenci-okul ilişkilerinde etik açıdan olumsuzluklar meydana getirdiği düşünülmektedir.

Başta 24 Kasım Öğretmenler Günü olmak üzere, diğer gün ve haftalarda, günün anlamıyla uyumlu ve maddi değeri olmayan sembolik (çiçek ve benzeri) nitelikteki hediyeler dışındaki hediyelerin alınmaması konusunda “Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri İle Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” in 15 maddesine göre başta mülki yöneticiler olmak üzere Öğretmenler Kurulu ile her kademedeki yönetici ve personelin gerekli dikkati göstermesi kararlaştırılmıştır.” denilmektedir.

Şahinbey Belediyesinin öğrencileri “Gaziler Diyarından, Şehitler Diyarına” adlı projeyle Çanakkale Şehitliği’ne öğrencileri götürerek gezdirmesi önemli bir proje. Belediyenin eğitime çeşitli katkıları da var elbette. Ancak 24 Kasım 2018 Öğretmenler Gününde Şahinbey ilçesi sınırları içindeki okul ve kurumlardaki eğitim çalışanlarına Spor Ayakkabı Dağıtımı hem etik değildir. Hem de doğru değildir.

Şahinbey Belediyesi eğitim çalışanlarını ve öğretmenleri etik değerlerden uzaklaşmaya ve yozlaşmaya zorlamaktadır. Spor ayakkabısı hediye edilmek istenmesi öğretmenlerde genel bir yardım görüntüsü ve algısı oluşturmaktadır. Okullar yıllardır her türlü yardımın merkezi yapılmaya çalışılmaktadır. Toplum ihtiyacı olduğu halde yardım istemeye utanırken, son yıllarda yardım aleni bir şekilde istenmeye başlanmıştır. Yardımlar nedeniyle toplumun değer duyguları erozyona uğramıştır. Toplum okuldan eğitim almak, bilgi almak yerine, yardım almak için okullara gelmeye ve hatta okulları rahatsız etmeye başlamışlardır. Gelinen nokta vahimdir.

Yardım görünümlü hediye uygulamasına son halka olarak ta Şahinbey Belediyesinin öğretmenlere spor ayakkabısı dağıtma isteği olmuştur. Şahinbey Belediyesi öğretmenlerin, eğitim çalışanlarının ayakkabı numarası, telefon numaracı ve T.C Kimlik numarasını isteyerek yardım yapma gösterisiyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde öğretmenlere spor ayakkabısı hediye etmek istemektedir. Şahinbey Belediyesinin spor ayakkabısı hediye ve yardımı eğitim çalışanları ve öğretmenleri incitmiştir. Eğitim çalışanlarının ayakkabı numaralarının istenmesi eğitim çalışanlarına, öğretmenlere ve öğretmenlik mesleğine hakarettir. Bu duruma tepki gösteren öğretmenlerimizin bizlere ilettikleri cümlelerde “Seçim yaklaşıyor öğretmenlerden oy mu isteniyor”, “TC kimlik numaraları ile adres tespiti mi yapılacak” “Alınan telefon numaraları reklam maksatlı mı kullanılacak” şeklinde bir çok düşünce paylaşılmaktadır. Bu soruların cevabı da ayrıca verilmelidir.

Şahinbey Belediyesi nezdinde Sayın Belediye Başkanımıza önerimiz, yapılacak bu yardım görünümlü hediye dağıtımına öğretmenlerden özür dileyerek bir an önce son verin.

Her öğretmenimiz kendine spor ayakkabısı alacak yeterli maddi güce sahiptir. Eğer Şahinbey Belediyesi öğretmenler gününü kutlayacaksa (tabii ki kutlaması güzel olur) maddi değeri olmayan (sembolik çiçek v.b) hediyelerle veya sözle kutlaması daha doğru olur.

Şahinbey Belediyesi eğitime şöyle ya da böyle katkı sağlıyor olabilir. Ancak eğitime katkı sağlanacaksa önümüzdeki yıl Türkiye genelinde normal eğitime geçilecek. Gaziantep bu gidişatla önümüzdeki yıl normal eğitime geçemeyecek. Şahinbey ilçesi sınırları içerisindeki Karataş bölgesindeki okulların birçoğunda hala ikili (normal olmayan) eğitim yapılıyor. Şahinbey Belediyesi, Şahinbey İlçesinde farklı mahallelere derslik sayısı 24-30 olan en az 30 okul yaptırarak eğitime katkı sağlayabilir.

Yine eğitime katkı sağlamak ve öğretmenler gününü kutlayacaksanız Gaziantep’te 1986 yılında yapılan 54 odalı ve 108 yataklı ihtiyaca cevap veremez hale gelen bir öğretmenevimiz var. Gaziantep’e gelen öğretmenler ve misafirlerimize mevcut öğretmenevi yetmiyor Gaziantep’in Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerinde en az 250’şer yatak kapasiteli olmak üzere 2 öğretmenevine ihtiyacı var. Gaziantep’in İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve merkezdeki Şehitkamil ve Şahinbey İlçelerimize İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü binası ihtiyacı var.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Şehitkamil ve Şahinbey Belediyeleri Gaziantep’in okul, öğretmenevi ve il ve ilçe müdürlükleri ve benzeri binalarını yaptırarak eğitime daha fazla katkı sağlar ve öğretmenler gününü kutlamış olurlar. Şayet bunlar yapılırsa biz öğretmenlerin de öğretmenler günü en anlamlı bir şekilde kutlanmış olur.

Yine 2019 yılı Mart ayında yerel seçim öncesi Şahinbey İlçesindeki eğitim çalışanlarına yardım görünümlü hediye dağıtılmak istenmesi siyasi partilerin rekabeti açısından doğru ve etik değildir. Bu konuda siyasi partiler ayrıca değerlendirmelerini mutlaka yapacaklardır.

Şahinbey İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ilçedeki eğitim çalışanlarının koruması gereken telefon numarası, T.C kimlik numarası gibi bilgileri Şahinbey Belediyesiyle paylaşması doğru değildir. Bu bilgiler korunması ve saklı tutulması gereken bilgilerdir. Bu bilgilerin Şahinbey Belediyesiyle paylaşılması eğitim çalışanlarını endişelendirmektedir. Bu konuda yetkilileri sorumlu olmaya ve sorumluluklarını yerine getirmeye davet ediyoruz.

Şahinbey Belediye Başkanı Sayın Mehmet Tahmazoğlu’na empati kurması için şunu da söylüyoruz:

- Mehmet Tahmazoğlu; adını soyadını, T.C kimlik numaranı, ünvanını, ayakkabı numaranı, cep telefonunu söyle sana öğretmenler olarak ayakkabı alacağız!

-Sakın yanlış anlama yardım değil, hediye bu!

Öğretmenlik onurumuzla oynanmaktadır. Şahinbey Belediyesini öğretmenleri rencide etmekten vazgeçmeye, öğretmenlik onurumuzla oynamamaya davet ediyoruz.

15 Eki 2018 - 17:55 - Gaziantep Haber

Mahreç  Hasan Akpınar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Telgraf Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Telgraf Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Telgraf Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Telgraf Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.