BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI İNCELEME RAPORU

                                                                                                     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI İNCELEME R...

                                                                                                     BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ MECLİS KARARLARI İNCELEME RAPORU
                                                                                                                                     2023  YILI EYLÜL AYI BİRLEŞİMİ
KARARKARARIN KARARIN ÖZETİ
TARİHİ NOSAYISI
11.09.2023502“Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi”; Avrupa Birliği ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye tarafından nihai  faydalanıcı olan Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) işbirliği ile yürütülmektedir. Projenin amacı; Geleceğin meslekleri için dijital kapasite oluşturarak Türkiye’nin insan kaynağını kadın- erkek fırsat eşitliği temelinde güçlendirmektedir. Bilgi Teknolojileri, robotik ve kodlama, dönüşüm, dijital pazarlama, sosyal inovasyon, çözüm ve tasarım odaklı düşünme gibi alanlar, teknoloji pazarında katma değerli ürünler oluşturmak adına gelecekte gençler ve ergenler için gerekli olarak becerileri teşkil etmektedir.Gaziantep Büyükşehir Belediyesi/ Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı adına, depremden en çok etkilenen Nurdağı ve Islahiye İlçeleri ile Gaziantep merkezi arasında faaliyet göstermek amacıyla “Mobil Dijital Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi” için belediyemize donanım ve dizaynı yapılmış araç hibe edilecektir. Ayrıca planlanan hibe bütçesi olanakları çerçevesinde imkan olduğu taktirde, depremden etkilenen Gaziantep ilindeki gençlere ve ergenlere yönelik Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezinde de “Dijital Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi” kurulması için gerekli donanımın sağlanması hususu UNDP trafından dğerlendirilecektir. UNDP tarafından TBB işbirliğinde Avrupa Birliği finansmanı ile yürütülen “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri Projesi” kapsamında Belediyemizin pilot belediye olarak yer almasına, proje faaliyetlerinin belediyemizce tahsisi edilecek alanda yürütülmesine, proje kapsamında belediyemize hibe edilecek eğitim, araç/ gereç ekimanları ile “Mobil Dijital Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi” için aracın, en az 5 yıl boyunca proje hedefleri doğrultusunda “Dijital Gençlik Merkezi” olarak kullanılmak üzere teslim alınarak Belediyemizin taşınır malzemelerine kayıt edilmesine oy birliği ile karar verilmiştir. “Bugünün Gençleri Geleceğin Meslekleri” başlıklı projenin toplam bütçesi Avrupa Birliği tarafından sağlanacaktır. Ayrıca projeyle ilgili aşağıda hususlar belirlenmiştir.  Proje Koordinatörü:Asil:Erkan ÇINAROĞLU (Bilişim Teknolojileri, STEM ve Robotik Kodlama Öğretmeni)
Yedek: Mehmet KIRMIZIGÜL (Gasmek Mek Koordinatörü)
Proje Uygulama Yeri : “Mobil Dijital Bilim,Teknoloji ve Gençlik Merkezi” tahsis edilen araç Gaziantep merkez Nurdağı ve İslahiye İlçeleri arasında uygun bölgelerde görevlendirilecektir.Gerek görüldüğünde veya proje hedefleri doğrultusunda, Gaziantep merkez veya ilçelerine ait dezavantajlı bölelerde de projeyi yürütmek adına görevlendirilecektir.Hibe bütçesi dahilinde; UNDP tarafından onaylandığı taktirde, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi taınmaz malları arasında yer alan Güvenevler Halil Karaduman Sanat ve Eğitim Merkezi (Adres: Güvenevler Mah.29023 Nolu Cad. No:14 Şehitkamil /GAZİANTEP) adresinde “Dijital Bilim, Teknoloji ve Gençlik Merkezi” için donanım sağlanacaktır. Belirlenen bina veya sınıfların tahsisi ile her türlü iş ve işlemlerini yapmaya be proje dökümanlarını imzalamaya Büyükşehir Beledediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin, oybirliği ile kabulüne.
11.09.2023503Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulmasının amacı,ortak projeler geliştirmek ve yürütmek, iki taraf arasındaki dostluğu, kardeşliği geliştirmek,karşılıklı bilgi ve tecrübelerin değişimini teşvik etmenin yanı sıra çeşitli alanlarda iş birliği güçlendirmeyi amaçlamaktadır.Bu kapsamda Gaziantep ve Tataristan Cumhuriyeti’nin Başkenti Kazan şehri arasında kardeş şehir ilişkisinin kurulması ve resmi protokolün imzalanması için Gaziantep Büyükşehir Belediyesi bünyesinde gereken tüm girişimlerin yapılması adına Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma ŞAHİN’e yetki verilmesinin,  oybirliği ile kabulüne.
11.09.2023504Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Kültür Yolu Festivali ile birleştirilerek, Gastroantep Kültür Yolu Festivali olarak 16-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, Festival tarihleri boyunca Belediyemize bağlı  hizmet veren müzelerimizin ücretsiz olması, çalışma saatlerinin ise 08.30- 21.00 olarak güncellenmesinin, oybirliği ile kabulüne.
11.09.2023505

İlimiz İslahiye İlçesinde Gaziantep İl Özel İdaresi veya yatırım izleme ve koordinasyon başkanlığı, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Ticaret ve Sanayi Odasının katılımıyla İslahiye Organize Sanayi Bölgesi kurulması planlanmaktadır. Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliğinin 5. Maddesinde “OSB yer seçimi kesinleştirilen alandaki büyükşehir belediyesi, il belediyesi, ilçe belediyesi,belde belediyesi, 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye  Odalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununa göre kurulan sanayi odası, yoksa ticaret ve sanayi  odası, o da yoksa ticaret odası,il özel İdaresi veya yatırım izeme ve koordinasyon başkanlığı ile alanın hiçbir belediye sınırı içinde olmaması halinde il belediyesi, ilçe belediyeleri ile bu ilçelerdeki odalar, Valilik uygun görüşüne istinaden OSB kuruluşunda yer alabilir. OSB kuruluşuna katılan kurum ve kuruluşların temsilcileri ve Vali tarafından imzalanmış kuruluş protokolünün Bakanlıkça onaylanması ve sicile kaydı ile OSB tüzel kişilik kazanır.” denilmektedir. Buna göre Gaziantep Büyükşehir Belediyesi kurulacak olan İslahiye Organize Sanayi Bölgesinde kurucu üye olarak yer alması, OSB müteşebbis heyetinde % 33,33 katılım payı oranı 5 (beş) asil üye ve 5 (beş) Yedek üye ile temsil edilmesine, OSB  müteşebbis heytte yer alacak 5 (beş asıl üyenin karşılığı olarak %33,33’lük katılma payının İl Özel İdaresi/Yatırım İzleme ve Koordinasyon başkanlığında İslahiye OSB adına açılacak hesaba yatırılmasına, müteşebbis heyette aşağıda isim ve ünvanları yazılı olan aşağıda belirtilen 5 ail üye ve 5 yedek üye olarak görevlendirilmelerinin,

SIRA             İSİM SOYİSİM                                         ÜNVANI
   1            Fatma ŞAHİN                         Büyükşehir Belediye Başkanı (Asil Üye)
   2            Halil UĞUR                             Büyükşehir Belediye Başkanı (Asil Üye)
   3            Mehmet HAMZAOĞLU          Büyükşehir Belediye Başkanı (Asil Üye)
   4            Mehmet KARADAĞ               Büyükşehir Belediye Başkanı (Asil Üye)
   5            İbrahim HIZYOLU                  Büyükşehir Belediye Başkanı (Asil Üye)
   

SIRA             İSİM SOYİSİM                                         ÜNVANI
   1            Oya ALPAY                            Genel Sekreter Yardımcısı   (Yedek Üye)
   2            Dr.M. Abdullah AKSOY          Genel Sekreter Yardımcısı   (Yedek Üye)
   3            Dr. Yusuf CUMHUR               Genel Sekreter Yardımcısı   (Yedek Üye)
   4            Dr. Cafer YILMAZ                  İtfaiye Daire Başkanı           (Yedek Üye)
   5            Ömer YALIM                          Zabıta Daire Başkanı           (Yedek Üye)
oy birliği ile kabulüne. 

11.09.2023506GAZDAŞ Gaziantep Doğal Gaz Dağıtım A.Ş.’de  Gaz Dağıtım A.Ş.’DE 31.080.000.00, TL sermayeye tekabül eden %8 hissesi Belediyemize ait olduğundan yapılacak 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belediyemizi temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için Meclis Üyesi Halil UĞUR’a yetki verilmesinin, kabulüne katılan üyelerin oybirliği ile kabulüne.
11.09.2023507Belediyemiz İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı bünyesinde olan KUDEB Şube Müdürlüğünün kapatılarak, Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanlığı olarak kurulması ve buna bağlı olarak, Restorasyon Şube Müdürlüğü, Kültür Varlıklarını Koruma Şube Müdürlüğü ve Dünya Kültür Mirası ve Alan Yönetimi Şube Müdürlüklerinin Kurulmasının, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi kanununun 21.maddesinin oybirliği ile kabulüne. 
15.09.202350818.10.1982 tarihli 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasa’sının 124. Maddesi, 03.07.2005 tarihli 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 15. Maddesi, 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu’nun 10. Maddesi, Koruma, Uygulama ve Denetim Büroları, Proje Büroları ile Eğitim Birimlerinin Kuruluş, İzin Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik ve yürürlükteki diğer kanunların ilgili hükümlerine dayanılarak hazırlanan Büyükşehir Belediyemiz bünyesinde kurulan Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu Daire Başkanlığı ve buna bağlı Şube Müdürlüklerine ait yönetmeliğin kabulü,  oybirliği ile kabulüne.
15.09.20235095216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 18/a ve 18/d Maddeleri ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18/m Maddesine dayanılarak hazırlanan İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığına bağlı KUDEB Şube Müdürlüğünün kapatılmasından dolayı yönetmeliğinin revize edilmesinin, oybirliği ile kabulüne.
15.09.2023510Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak bu yıl beşincisini düzenleyeceğimiz Uluslararası Gaziantep Gastronomi Festivali, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle Kültür Yolu Festivali ile birleştirilerek, Gastroantep Kültür Yolu Festivali olarak 16-24 Eylül 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olup, eski festival alanında yer alan 2180*210 ve 250*200 ebatlarındaki küçük işletme stantlarının (Belediyemizin davet ettiği el sanatları vb. stantlar hariç) 2.000,00 TL, yeni festival alanında yer alan büyük işletme stantlarının ücretinin ise 10.000,00 TL olarak belirlenmesinin, oybirliği ile kabulüne.
15.09.2023511Gençlik Hizmetleri ve Spor Daire Başkanlığı’na bağlı  olarak hizmet vermekte olan Gazikent Mahallesi Şehit Serdal Şakır Caddesi No:23 Şehitkamil/ Gaziantep (Gazikent Gençlik Merkezi Kompleksi) içerisinde bulunan Gazikent Futbol Sahasının  Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Gaziantep Belediye Spor Kulübü arasında imzalanan iş birliği protokolünün 6. Maddesinin  (d) bendi gereğince Gaziantep Belediye Spor Kulübü’ne 5 yıl süreyle tahsisi yapılmasının,  oybirliği ile kabulüne.
15.09.2023512İlimizde faaliyet gösteren Gaziantep Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu’na bağlı 100 Amatör  Spor Kulüplerinin her birine 50.000,00 TL ( Elli Bin Türk Lirası) olmak üzere toplamda 5.000.000,00 TL (Beş Milyon Türk Lirası ) nakdi yardımın 2023 yılı içerisinde yapılmasının, oybirliği ile kabulüne.
15.09.2023513Şehrimizi ulusal ve uluslararası müsabakalarda temsil eden Gaziantep Belediye Spor Kulübü Voleybol Takımı 2023- 2024 Türkiye Voleybol İkinci Lig’e yükseldiğinden söz konusu voleybol takımının 200.000,00 TL (İki Yüz Bin Türk Lirası) ayrıca spor kulübünün giderlerinin karşılanması için 1.000.000,00 TL (Bir  Milyon Türk Lirası ) olmak üzere toplam 1.200.000,00 TL (Bir Milyon İki Yüz Bin Türk Lirası) nakdi yardım yapılmasının, oybirliği ile kabulüne.
15.09.2023514Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 37.Maddesinin 1 ve 2.Fıkraları amir hükmü gereğince Oğuzeli Belediye Meclisinin 04.09.2023 tarih ve 38 Sayılı Meclis kararı ile Gider Bütçe tertibi olan Hizmet Alımları bütçesine 15.000.000,00 TL, Yedek Ödenek bütçesine 22.000.000,00 TL, Gayrimenkul Üretim Giderleri Bütçesine 20.000.000,00 TL olmak üzere toplam 57.000.000,00 TL ek bütçe yapılmasının, oybirliği ile kabulüne.
15.09.202351506 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli 11 ilde yaşanan depremden sonra ilimiz Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde metropol merkezde muhtelif mahallelerde Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından mikrobölgeleme etüt raporu hazırlanarak onaylanmıştır. Kentimizde güvenli, depreme dirençli, sürdürülebilir kentleşme sağlayabilmek amacıyla mikro bölgeleme etüt raporunun ve bölgelerinin nazım imar planına işlenmesi ve rapor sonuçlarının plan notu olarak eklenmesi şeklinde önerilen 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, oy çokluğu ile kabulüne.
15.09.2023516Şehitkamil İlçesi 29 Ekim Mahallesi N38-C3, N38c-19d nazım imar paftalarında yer alan plan değişikliğine konu alan mevcut 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Merkezi İş Alanı olarak görülmektedir. Bahse konu planlama alanında sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak, mekânsal bütünlük ve sürekliliği sağlayarak alt ve üst ölçekli planlar arasında kademeli birlikteliği sağlamak amacıyla ticaret + konut alanı şeklinde önerilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, oy çokluğu ile kabulüne.
15.09.2023517Şehitkamil İlçesi 29 Ekim Mahallesi N38-C3, N38c-19d nazım imar paftalarında yer alan plan değişikliğine konu alan mevcut 1/25000 ölçekli nazım imar planında konut alanı, 1/5000 ölçekli nazım imar planında Merkezi İş Alanı olarak görülmektedir. Bahse konu planlama alanında sosyal yaşamın niteliğini ve düzeyini artırmak, mekânsal bütünlük ve sürekliliği sağlayarak alt ve üst ölçekli planlar arasında kademeli birlikteliği sağlamak amacıyla ticaret + konut alanı şeklinde önerilen 1/25000 ve 1/5000 ölçekli nazım imar planı değişikliğinin, oy çokluğu ile kabulüne.
15.09.2023518Oğuzeli İlçesi Körkün ve Şahinbey Mahallelerinde O38-B2, O38b-03b, 03c, 04a, 04d, O38b-03b, 3c nazım ve O38b-03c-2a, 2b, 2c, 2d, 3a, O38b-04a-3c, 3d, 4c, 4d, O38b-04d-1a, 1b, 1c, 1d, 2a, 2b, 2c, 2ds, 3a, 4b uygulama imar paftalarında plan değişikliğine konu alan 1/25000 Ölçekli Nazım İmar Planında Belediye Hizmet Alanı, 1/5000 Ölçekli Nazım  ve 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında Büyükşehir Belediye Hizmet Alanı(Mezarlık Alanı) olarak görülmektedir. Söz konusu bölgede Toplu Konut İdaresi Başkanlığına geçen alanın ilgili kurum denetimine bırakılması, belediye hizmetlerinin daha etkin, verimli ve sürdürülebilir sağlanması amacıyla Ağaçlandırılacak Alan, Tarım Alanı, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Alanı (Mezarlık Alanı, Makine, Sanayi, İkmal Dış Birim Hizmetleri), yeniden plan çalışması yapılacak alan ve imar yolu şeklinde önerilen nazım ve uygulama imar planı değişikliğinin, oy çokluğu ile kabulüne.

#ilangovtr

Basın No ILN01911776

18 Eki 2023 - 08:00 Gaziantep- Resmi İlanlar


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Telgraf Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Telgraf Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Telgraf Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Telgraf Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.