Cep yakıyor

Elle tutulur soğan ve patatesin kilosu Gaziantep’te 7 TL’ye kadar çıktı.

Cep yakıyor
Okan Çelik
22 Nisan 2019 / 08:41

Et, tavuk ve balıktan  sonra Türk halkının temel besinmaddelerinden olan soğan ve patateste de fiyatlar uçuyor. Elle tutulur soğan ve patatesin kilosu Gaziantep’te 7 TL’ye kadar çıktı.

Sebze meyvede olağanüstü günler yaşanırken vatandaşlartemel besin ihtiyaçlarını almak için gittikleri semtpazarlarından eli boş dönüyor. Gaziantep’te elle tutulursoğan ve patatesin kilogramı 7 TL’ye kadar çıktı. ZiraatMühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı AbdülkadirDeniz, fiyatların yükselmesine üretimin azalması ve stokçuluğun  neden olduğunu söyledi. Bazı ürünlerdegümrük vergisinin sıfırlanarak ithalatın arttırılmasınınamaçlandığını ancak bunun da çözüm olmayacağınıkaydeden Deniz, , “Ucuz diye ithal edilen ürünlere dikkatedilmeli. Bir çoğu ya hastalıklı, ya da hasarlı.  Ürünleriithal etmek yerine çiftçimizi desteklersek, üretimalanlarını genişletirsek ve stokçularla mücadele edersek, fiyatlar normal seviyesine düşer. Fiyatlar sabitolmadığından çiftçi üretmekten korkarken, vatandaş da sebze-meyve alırken temkinli davranıyorlar. İhtiyacagöre üretim planlamaları yapılarak, verilen desteklerinartırılması gerekiyor” diye konuştu.

İTHALAT ÇÖZÜM DEĞİL

Deniz, kuru soğan ithalatında “Sıfır Gümrük Vergisi” uygulamasının uzatılmasının çözüm olmadığını söyledi.

Halkın mutfakta en fazla tükettiği ürünlerin başındasoğan, patates gibi ürünlerin geldiğini belirten Deniz, “Ucuz diye ithal edilen ürünlere dikkat edilmeli. Birçoğu ya hastalıklı, ya da hasarlı.  Ürünleri ithal etmekyerine çiftçimizi desteklersek, üretim alanlarınıgenişletirsek ve stokçularla mücadele edersek, fiyatlarnormal seviyesine düşer. Fiyatlar sabit olmadığındançiftçi üretmekten korkarken, vatandaş da sebze-meyvealırken temkinli davranıyorlar. İhtiyaca göre üretimplanlamaları yapılarak, verilen desteklerin artırılmasıgerekiyor” diye konuştu.

TARIM ARAZİLERİ AZALIYOR

Girdi maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle tarlalarınboş kaldığına dikkat çeken Deniz, “Tarımda çalışanlarşehirlere göç ediyor. Tarım arazileri de azalıyor. Bunlarüretimimizi olumsuz etkiliyor.  Çiftçilere verilendesteklerin artırılması, tarım ile uğraşan nüfusun yüzde7’lere kadar düşmüş olması ülke tarımı açısından iç açıcıbir durum değildir. Ayrıca şehirdekileri yeniden köyedöndürmek içinde teşvikler verilmelidir. Bu şekildeyeniden tarımda eski günlerimize kavuşabiliriz” dedi. 

FİYATLAR 10 TL’YE ÇIKABİLİR

Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Özden Güngör isesoğan fiyatıyla ilgili çok çarpıcı bir tahminde bulundu.Güngör soğanın kilosunun 1-2 ay içinde 10 TL'yeçıkmasının beklendiğini söyledi.

Geçen yıl zarar eden üreticinin üretimden vazgeçtiğineişaret eden Güngör

Düşük rekolte nedeniyle üreticinin elindeki malı geçensonbahar başında ortalama 1 TL'den elinden çıkardığınıhatırlatttı Güngör , ayrıca kuru soğanın kişi başına yıllıktüketim ortalamasının 22 kilogram olduğuna da dikkatçekerek "Araştırmalarımıza göre bu yıl tüketim 16-17 kg'a kadar düşecek, fiyatlar daha da yükselecektir" dedi.

SOĞAN NEDEN PAHALI?

Uzmanlar, kuru soğandaki fiyat artışının soğanda görülenhastalığın ve çürümenin neden olduğunu ifade ederkendevlet yetkilileri geçtiğimiz aylarda soğan depolarınabaskın yapmış ancak soğan fiyatı tezgahlarda yinedüşmemişti.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz