Divan personeline seminer

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Destek ve Tüketici Hakları Şube Müdürlüğü ‘Bilinçli Tüketici, Bilinçli Toplum’ çalışmaları kapsamında kurum ve kuruluşlarda çalışanları bilgilendirmeye devam ediyor.

Divan personeline seminer
Telgraf Haber Merkezi
28 Aralık 2018 / 08:56

Bilinçlendirme çalışmaları kapsamında, malı ve hizmeti satın alan tüketiciler kadar bu malları ve hizmeti üreten, tüketiciye sunan kurum, kuruluşları da bilinçlendirmek gerektiği düşüncesinden hareket eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri özel sektör çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenliyor.

Divan Otel’de, Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Destek ve Tüketici Hakları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen ‘Bilinçli Tüketici, Bilinçli Toplum’ eğitim programı kapsamında otel personeline, ‘Bugünün rekabetçi ortamında pazarda yer almak isteyen işletmelerin ürünlerinde, hizmetlerinde, iletişim çabalarında ve dağıtım sistemlerinde değer yaratan farklılıklar, yenilikler ve değişikliklerle tüketicilerin karşısına nasıl çıkmaları’ gerektiği konularına yer verildi.

Eğitimde otel çalışanlarına alış veriş, tüketicinin korunması, tüketiciye tanınan yasal haklar, karar süreci, mal alımında dikkat edilmesi gerekenler, alışveriş öncesi, sırası ve sonrasında yapmaları ve yapmamaları gerekenler ile tüketici olarak kendilerine düşen görev ve sorumluluklar anlatıldı.

Yaklaşık olarak 100 personelin katıldığı eğitimin ikinci bölümünde ise personellere, üretici olarak sundukları mal ve hizmetin kalitesinin önemli olduğu vurgulanarak, ‘Tüketicinin korunmasıyla ilgili yapılan çalışmaların üreticilerin de desteklenmesi ve eğitilmesi ile ilgili olduğu, bir toplumun ekonomik ve sosyal yönden kalkınması, ülkede üretilen mal ve hizmetlerin kalitesinin yükselmesi ve rekabet ortamının sağlanmasıyla yakından ilgili olduğu’ anlatıldı.

HAK ARANDIKÇA HAKSIZLIKLAR AZALIR

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Dr. M. Abdullah Aksoy yaptığı açıklamada, ‘Tüketiciler, öncelikle sahip oldukları haklar ve bu haklara esas oluşturan yasalara ilişkin yeterli bilgi düzeyine sahip olmalıdır. Hepimizin bildiği gibi, ne kadar mükemmel yasal düzenlemeler hazırlanırsa hazırlansın, haklarını ve yükümlülüklerini bilmeyen satıcı, üretici ve tüketicilerin var olduğu piyasalarda bu yasaları tam anlamıyla uygulamak mümkün değildir. Günlük yaşamın bir parçası olan tüketici sorunlarının çözümü bilinçli tüketimden geçmektedir. Yasaların bizlere tanıdığı hakları kullanmaktan çekinmemeli ve hak arandıkça haksızlıkların azalacağını daima aklımızda tutmalıyız’ dedi.

Aksoy, ‘Türk ekonomisinin uluslararası pazarlarda rekabet edilebilirlik gücü, akılcı hareket eden, haklarının ve sorumluluklarının farkında olan, aşırı duygusallığa dayalı karar vermekten çekinen, eğitimli ve bilinçli tüketicilerin piyasada mevcut olan mal ve hizmetleri kalite, sağlık, güvenlik, çevre ve fiyat kriterlerine göre değerlendirerek alışveriş etmeleri ile büyüyecektir.

Kalitenin ve rekabet gücünün sağlanması, üretici-tüketici işbirliği, bu işbirliği ise her iki tarafın bilinç düzeyinin yükseltilmesinden geçmektedir. Ticari hayatın ve sanayinin dinamizmini ve teknolojik kapasitesini arttırmaya çalışırken, aynı zamanda tüketicilerin ve üreticilerin çıkarlarını da korumaya yönelik çabalarımızı gerek yeni yasal düzenlemelerle gerekse eğitim, tanıtım, bilinçlendirme faaliyetleri gibi diğer çalışmalarla devam ettirmekteyiz’ diye konuştu.

Dr. M. Abdullah Aksoy, ‘Bilinçli Tüketici, Bilinçli Toplum’ sloganı ile başlattığımız bilinçlendirme çalışmaları kapsamında Ticaret Bakanlığı, Gaziantep Ticaret İl Müdürlüğü ile çok önemli işbirlikleri gerçekleştiriyoruz. Bu işbirlikleri kapsamında gerek Daire Başkanlığı olarak gerekse Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile talep edilmesi halinde bütün kurum kuruluş çalışanlarına eğitimler vermekteyiz’ dedi.

Divan Otel’de düzenlenen eğitim toplantısına, Zabıta Daire Başkanlığı Denetim Destek ve Tüketici Hakları Şube Müdürlüğü Personelleri, Divan Otel Genel Müdürü Mühlüm Şen, Ön Büro Müdürü M. Ali Erzin ile otel çalışanları katıldılar.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz