Evlenenlerin yüzde 10’u çocuk

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bölge illeri de değerlendirildi. Yapılan açıklamada Gaziantep’te , kız çocuk evliliklerinin oranının Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleştiği bildirildi.

Evlenenlerin yüzde 10’u çocuk
Hasan Akpınar
10 Temmuz 2018 / 21:14

Gaziantep’te kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranı %10,5 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Gaziantep tüm iller içinde 9. sırada yer aldı. Adıyaman’da kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranı %4,9 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Adıyaman tüm iller içinde 31. sırada yer aldı. Kilis’te kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranı %11,5 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Kilis tüm iller içinde 7. sırada yer aldı. 

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü Dünya Nüfus Günü hakkında açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından, 1989 yılında dünya nüfusunun 5 milyar insana ulaştığı tarih olan “11 Temmuz 1987” tarihinin “Dünya Nüfus Günü” olarak kabul edildiği ifade edildi. Bu özel günde Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) tarafından nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirlenmekte ve bu temaya ilişkin farkındalık yaratmaya yönelik çalışmalar yapılmaktadır. Bu yıl da geçen yıl olduğu gibi “aile planlaması” temasının vurgulanmasına karar verildi.

1 MİLYON 300 BİN BEBEK DOĞDU 

Ülkemizde canlı doğan bebek sayısı, 2016 yılında 1 milyon 311 bin 895 iken 2017 yılında 1 milyon 291 bin 55 oldu. Canlı doğan bebeklerin %51,3’ünü erkekler, %48,7’sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin %17,9’u İstanbul, %5,8’i Ankara, %5’i Şanlıurfa ve %4,1’i İzmir’de doğdu.

DOĞURGANLIK YENİLENME DÜZEYİNİN ALTINDA KALDI  

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada toplam doğurganlık hızının 2017’de düştüğü belirtildi. oplam doğurganlık hızının bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade ettiği belirtildi. 

Toplam doğurganlık hızı, 2016 yılında 2,11 çocuk iken 2017 yılında 2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10’un altında kaldığını gösterdi.

KADINLARDA EVLENME YAŞI VE DOĞUM YAŞI ARTTI

İlk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunduğu, bunun da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabildiği belirtildi.  Kadınlarda 2013 yılında 24,1 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2017 yılında 24,6 oldu. 

Ülkemizde doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2016 yılında 28,6 iken 2017 yılında 28,7 oldu. 

Diğer yandan ilk canlı doğumunu yapan kadınların ortalama yaşı, 2016 yılında 25,8 iken 2017 yılında 26 oldu. İlk doğumda anne yaşı, erken yaşlarda çocuk sahibi olmanın, daha geç doğurganlığa başlamaya göre genellikle daha fazla çocuk sayısı anlamına gelmesi nedeniyle, genel doğurganlık seviyesinin önemli bir belirleyicisi olduğu değerlendirildi. 

GEÇTİĞİMİZ YIL DOĞUM YAPAN KADINLARIN %1,6’SI ÇOĞUL DOĞUM GERÇEKLEŞTİRDİ

 İdari kayıtlardan alınan veriye göre, 2017 yılında doğum yapan kadınların %1,6’sı çoğul doğum gerçekleştirirken, bu kadınların %97,7’si ikiz, %2,3’ü üçüz ve %0,1’i dördüz ve daha fazla bebek dünyaya getirdi.

HER İKİ BEBEKTEN BİRİ SEZARYEN İLE DOĞDU

Sağlık Bakanlığı verilerine göre; 2014 yılında %51 olan sezaryen doğum oranı, 2015 ve 2016 yıllarında  %53 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzeye göre; 2016 yılında sezaryen doğumların en yüksek oranda görüldüğü bölge %66 ile TR6 Akdeniz (Antalya, Isparta, Burdur, Adana, Mersin, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye), en düşük oranda görüldüğü bölge ise %34 ile TRA Kuzeydoğu Anadolu (Erzurum, Erzincan, Bayburt, Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) oldu. Güneydoğu Anadolu Bölgesinde sezaryen doğum oranı %41 olarak gerçekleşti, bölge en az oranın gerçekleştiği 3. bölge oldu. 

KIZ ÇOCUK EVLİLİKLERİ AZALDI​

Evlenme istatistiklerine göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarındaki resmi evlenmelerin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2016 yılında %4,6 iken 2017 yılında bu oran %4,2'ye düştü.​

Kız çocuk evlenmelerinin illere göre dağılımına bakıldığında, 2017 yılında Ağrı ilinin %16,6 ile ilk sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, %16,1 ile Muş ve %12,3 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu üç il ise sırasıyla %0,4 ile Tunceli, %1,1 ile Rize ve %1,4 ile Trabzon oldu.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Bölge illeri de değerlendirildi. Yapılan açıklamada Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te kız çocuk evliliklerinin oranının Türkiye ortalamasının üstünde gerçekleştiği bildirildi. Adıyaman’da çocuk evliliklerinin diğer bölge illerine göre düşük olduğu gözlendi. 

Gaziantep’te kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranı %10,5 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Gaziantep tüm iller içinde 9. sırada yer aldı. Adıyaman’da kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranı %4,9 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Adıyaman tüm iller içinde 31. sırada yer aldı. Kilis’te kız çocuk evliliklerinin toplam evlenmeler içindeki oranı %11,5 olarak gerçekleşti. Bu oran ile Kilis tüm iller içinde 7. sırada yer aldı.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz