Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde yeniden yapılanma

Büyükşehir Belediye Meclisi, ilk toplantısınıilklere imza atarak gerçekleştirdi. Genel sekreteryardımcılıkları kaldırılırken, 28 olan dairebaşkanlığı sayısı 18’e, 98 olan müdür sayısı da 69’a düşürüldü.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nde yeniden yapılanma
Okan Çelik
16 Nisan 2019 / 12:57

Yeniden yapılanan Büyükşehir Belediyesi başkanlık sistemine uyumlu yapılanmayıgerçekleştiren ilk belediye oldu. 

BAŞKAN VEKİLİ SAYISI 4 OLDU

31 Mart yerel seçimleri sonrasında oluşanBüyükşehir Belediyesi meclisi ilk toplantısınıilklere imza atarak yaptı. Büyükşehir BelediyeBaşkanı Fatma Şahin Başkanlığında toplananmeclis, ilk olarak başkan vekillikleri, divan katipliği, encümen üyelikleri ve komisyonlarınıoluşturdu. Belediye başkan vekilliklerine Osman Toprak, Latif Karadağ, Mehmet Berk ve Erdem Güzelbey getirildi. Meclis divan katipliğine Abdullah Korkmaz ve Feray Yılmaz, encümenüyeliklerine ise Osman Toprak, Latif Karadağ, Hanifi SÖnmez, Nurettin Zirek ve Mehmet Kesik seçildi.

GENEL SEKRETER YARDIMCILIKLARI KALDIRILDI

Başkanlık sisteminin ilk örneği olarak kendisiniyenileyen belediyede radikal adımlar da atıldı.28 olan daire başkanlığı sayısı 18’e, 98 olanmüdür sayısı da 69’a düşürüldü.  GenelSekreterlik görevine Sezer Cihan devamederken, genel sekreter yardımcılığı da tamamenkaldırıldı. Önceki dönemde 5 genel sekreteryardımcısı bulunuyordu. Belediye, yenidenyapılanma ile araç ve yakıtta yüzde 30’luk birtasarruf sağlayacak.

ŞAHİN: BAŞKANLIK SİSTEMİNE ADIMA TAN İLK BELEDİYEYİZ

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, çevreye duyarlı, akıllı şehir olma yolundailerleyen, şeffaf yönetilen bir belediye olmak içinyeniden yaplandıklarını dile getirdi. Başkanlıksistemine uygun olan ilk belediye olarak adımattıklarını belirten Şahin, “Biz seçimbeyannamemizde sözler vermiştik. Bu sözleriyerine getirmek için harekete geçtik. Vatandaşmemnuniyetini ön planda tutup, dünya ilerekabet edebilen bir belediye olacağız. Birtaraftan tasarruflar yapıp yeniden yapılanarakyükselen Gaziantep olarak yolumuza devamedeceğizdiye konuştu.

Büyükşehir Belediyesi ilk meclis toplantısındameclis divan katipliği, meclis başkan vekilleri, encümen üyeleri, Plan Bütçe Komisyonu, İmarve Bayındırlık Komisyonu, Ulaşım Komisyonu, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Komisyonu, Çevre ve Sağlık Komisyonu, Tarife Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Estetik Komisyonu seçimleriyapıldı. 2018 yılına ait gelir giderleri ile bunlarailişkin hesap kayıt ve işlemlerinin denetimine aitDenetim Komisyonu’nun hazrıladığı rapormeclis üyelerine sunuldu.

Daha sonra Büyükşehir Belediyesi GenelSekreteri Sezer Cihan, yeniden yapılandırılanbelediye hakkında bilgiler verdi. Belediyedemüdürlüklerin ve daire başkanlıklarınınazaltılması ile tasarruf da sağlanacağınıu belirtenCihan, “Araç sayısı ve müdürlüklerin azalmasıile iyi bir tasarruf sağlayacağız. Yüzde 30’dan da fazla tasarruf sağlayacağızdedi.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz