Gaziantep OSB’ye güneşli çözüm

Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların enerjilerini güneş enerjilerinden üretmeleri önerisinde bulundu.

Gaziantep OSB’ye güneşli çözüm
Okan Çelik
12 Eylül 2018 / 22:49

Makine Mühendisleri Odası Gaziantep Şube Başkanı Hüseyin Ovayolu, Organize Sanayi Bölgesi’ndeki fabrikaların enerjilerini güneş enerjilerinden üretmeleri önerisinde bulundu. Ovayolu, “Bunu başarabilirsek yüzde 70 olan dışa bağımlılıktan kurtuluruz” dedi.

Ülke olarak enerjide dışa bağımlılıktan biran önce kurtulmak gerektiğinin altını çizen Ovayolu “Yeni ve yenilebilir enerji kaynaklarına yönelmenin, Ülkemiz için sağlayacağı kazanımlar tartışılamayacak kadar büyüktür. Ülkemizdeki ithal olan fosil yakıta dayalı enerji kullanımı; Ülkemizin dışa bağımlılığını artırırken, çevre kirliliğinin de önemli ölçüde artmasına neden olmaktadır. Ülkemiz yüzde 70 oranında enerjide dışa bağımlıdır.

Bu şartlarda ve bu enerji maliyetleri ile dünya piyasası ile rekabet etmemiz mümkün değildir. Ülkemizin enerjide ki dışa bağımlılık oranını rüzgâr, güneş ve su gibi yerli ve aynı zamanda yenilenebilir enerji kaynakları ile aşmamız gerekmektedir. Enerjide dışa bağımlılığın ortadan kalkması bugün Ülkemizin birçok sorununun kendiliğinden çözülmesi anlamına gelmektedir. Ülke olarak enerjiye inanılmaz miktarlarda ücret ödemekteyiz” dedi.

Enerjinin üretim için olmazsa olmaz temel unsurların başında geldiğini belirten Ovayolu, “Gerek dünyada gerekse ülkemizdeki artan nüfus, modern hayatın getirdiği yenilikler, sanayi ve teknolojideki gelişmeler, enerji ihtiyacını hızla arttırmaktadır. Diğer taraftan sınırlı enerji kaynaklarının, dünya üzerindeki dengesiz dağılımı ve ülkelerin paylaşım hırsları, insanlığı yeni ve temiz enerji kaynakları bulmaya zorlamıştır.

Bu çerçevede bütün dünya, güneş, jeotermal, rüzgâr gibi alternatif enerji kaynaklarından mümkün olduğunca daha fazla faydalanmak ve mevcut enerji kaynaklarını verimli kullanmak üzere bir dönüşüm sürecinden geçmektedir. Ülkemiz, güneş enerjisi ve diğer yenilenebilir enerji kaynakları potansiyeli bakımından oldukça zengin bir konumdadır. Bu kaynaklara ivedilikle yönelmek artık bir zorunluluk haline gelmiştir” dedi.

Enerjinin öz kaynaklarla karşılanmasının tasarruf açısından çok önemli olduğunu belirten Ovayolu, “Enerjiyi; ithal etmek yerine, kendi öz kaynaklarımız ile üretmek, enerjiyi tasarruflu kullanmak, iyi yönetmek ve enerji tasarrufunu sağlayan yeni teknolojiler geliştirmek bir zorunluluk haline gelmiştir.

Enerjimizi kendimiz üretmemiz, ekonomik güç ve daha müreffeh bir Türkiye anlamına gelir. Ekonomik açıdan güçlü bir Türkiye için enerjimizi yerinde üretmeli ve yerinde tüketmeliyiz. Fabrikalarımızın çatıları boş dururken, helikopter dahi inemeyecek arazilere Güneş Enerjisi Santralleri (GES) kurmak doğru değildir. Sanayicilere gerekli ek destekler verilerek kendi çatılarında GES kurabilmeleri teşvik edilmelidir.

Artık, OSB’deki firmaların çatılarında güneş panellerini görmek istiyoruz. GES’lerin amortisman süreleri önemlidir ancak iletim hatlarında ki kayıplar, arazi ve alt yapı için gerekli ek yatırımlar vb. diğer giderler düşünüldüğünde dağ başı araziler, fabrika çatıları ile kıyaslanamamaktadır. Yerinde üretim yaparak rekabet gücünün artmasını sağlamalıyız.

Sanayicilerimizde, devletimizde, bu konuda el ele vererek boş duran fabrika çatılarda GES’lerin kurulması için çalışmalar başlatmalıdır. Ancak ve ancak enerjimizi kendimiz üreterek, özellikle de güneş enerjisinden faydalanarak içinde bulunduğumuz kriz ve olası krizleri aşabiliriz. İvedilikle bu doğrultuda enerji yatırımların yapılmasını ve desteklerin bu yönde geliştirilmesini bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz