Gaziantep’te doğum hızı düştü

Gaziantep’te doğum hızı düştü
Telgraf Haber Merkezi
13 Mayıs 2020 / 13:16

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada doğum istatistikleri 2019 yılı sonuçları değerlendirildi. Yapılan açıklamada Türkiye genelinde canlı doğan bebek sayısının 2019 yılında 1 milyon 183bin 652 olduğu bildirildi.

TÜİK Gaziantep Bölge Müdürlüğünün sorumluluk illeri için istatistikler incelendiğinde 2019 yılında Gaziantep’te 41 bin 921, Adıyaman’da 11 bin 855 ve Kilis’te 2 bin 771canlı doğum gerçekleşti.

Gaziantep’te doğum hızı düştü

Gaziantep’te 2019 yılında 41 bin 921 bebek dünyaya geldi. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı, 2019 yılında Gaziantep için 2,61 çocuk oldu. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı Gaziantep’te 2,61 çocuk oldu. Bu durum, nüfusun yenilenme düzeyindeki (2,1) doğurganlık seviyesinin üzerinde kalındığını gösterdi. Ayrıca Gaziantep bu değer ile Türkiye ortalamasının (1,88) da üstünde bir değere sahip oldu.

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, Gaziantep için 2019 yılında binde 20,5oldu. Kaba doğum hızı, 2018 yılında binde 22,4 iken 2019 yılında düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin nüfus başına 22,4 doğum düşerken, 2019 yılında 20,5doğum düştü. 

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, 2019 yılında kaba doğum hızının en yüksek olduğu il binde 29,5 ile Şanlıurfa oldu. Gaziantep binde 20,5 değeri ile tüm iller içinde 11. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye ortalamasının (14,3) da üstünde bir değere sahip oldu.

Adıyaman’da da doğum hızı düştü

Adıyaman’da 2019 yılında 11 bin 855 bebek dünyaya geldi. Toplam doğurganlık hızı, 2019 yılında Adıyaman için 2,55 çocuk oldu. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı Adıyaman’da 2,55 çocuk oldu. Bu durum, Adıyaman’da nüfusun yenilenme düzeyindeki (2,1) doğurganlık seviyesinin üzerinde kalındığını gösterdi. Ayrıca Adıyaman bu değer ile Türkiye ortalamasının (1,88) da üstünde bir değere sahip oldu.

Kaba doğum hızı, Adıyaman için 2019 yılında binde 19oldu. Kaba doğum hızı, 2018 yılında binde 20,2 iken 2019 yılında düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin nüfus başına 20,2 doğum düşerken, 2019 yılında 19doğum düştü. 

Adıyaman binde 19 değeri ile tüm iller içinde 14. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye ortalamasının (14,3) da üstünde bir değere sahip oldu.

Kilis’te 2019 yılında 2 bin 771 bebek doğdu 

Kilis’te 2019 yılında 2 bin 771 bebek dünyaya geldi. Toplam doğurganlık hızı, 2019 yılında Kilis için 2,54çocuk oldu. Yani, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca doğurabileceği ortalama çocuk sayısı Kilis’te2,54 çocuk oldu. Bu durum, Kilis’te nüfusun yenilenme düzeyindeki (2,1) doğurganlık seviyesinin üzerinde kalındığını gösterdi. Ayrıca Kilis bu değer ile Türkiye ortalamasının (1,88) da üstünde bir değere sahip oldu.

Kaba doğum hızı, Kilis için 2019 yılında binde 19,4 oldu. Kaba doğum hızı, 2018 yılında binde 20,9 iken 2019yılında düştü. Diğer bir ifade ile 2018 yılında bin nüfus başına 20,9 doğum düşerken, 2019 yılında 19,4 doğum düştü.

Kilis binde 19,4 değeri ile tüm iller içinde 13. sırada yer aldı. Ayrıca Türkiye ortalamasının (14,3) da üstünde bir değere sahip oldu.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz