Güvenlik Soruşturmasında hangi hususlar araştırılacak?

Taşeron işçilerin kadroya geçmeleri için en önemli süreç başladı.

Güvenlik Soruşturmasında hangi hususlar araştırılacak?
Telgraf Haber Merkezi
4 Ocak 2018 / 11:25

Başvuru sahipleri hakkında 12/1/2018 tarihinde 14/2/2000 tarihli ve 2000/284 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğineuygun olarak başvuru sırasında ilgili Yönetmelik ekindeki form doldurulmak suretiyle arşiv araştırması yapılması il valiliklerinden topluca istenecek. 

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar ilgili yönetmelikte düzenlenmiş olup aşağıdaki gibidir;

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak:

1.a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip

girmediği,

1.b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde

bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı,

1.c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve

Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı.

1.d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir

şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı,

1.e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç

yüzü ve nedeni,

 1.f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı,

Araştırılarak form düzenlenir.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını yapacak makamlar da belirlenmiştir. Bu makamlar;

*Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı,

*Emniyet Genel Müdürlüğü

*Mahalli mülki idare amirlikleri tarafından yapılır 

Arşiv araştırması yapılacak ilgilinin ikametgâh adresinin bulunduğu valilik esas alınacak. İlgili mercilerden intikal eden arşiv araştırması sonucunda elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi tespit komisyonunca yapılacak.

Kaynak : SGK Rehberi

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz