İcra Avukatı Nasıl Seçilir?

İcra Avukatı Nasıl Seçilir?
Telgraf Haber Merkezi
16 Mayıs 2022 / 00:00

Ankara icra avukatı bir borçlunun borcunun zamanında ödenmemesi durumunda alacaklının yapmış olduğu talep ile hukuksal yöntemlerle borcun tahsil edilmesini sağlamaktadır.  Bu aşamada İcra ve İflas müdürlükleri aracılığı ile borçluya ait olan taşınır ve taşınmaz varlıkların tespiti yapılmakta ve bu varlıklara yönelik İcra ve İflas Kanunu kapsamında tahsil yöntemleri uygulanmaktadır.  En iyi Ankara icra avukatı olarak faaliyet gösteren icra avukatları almış oldukları bu görev doğrultusunda öncelikli olarak Borçlu ile iletişime geçerek borcun ödenmesi yönünde anlaşma sağlamayı talep etmektedir. Borçlunun borcu ödeme konusunda iyi niyetli bir çözüm süreci söz konusu değil ise bu borcun tahsili yönünde hukuksal süreç başlatılmaktadır.

İyi bir icra avukatı müvekkilinin borçlu veya alacaklı olması durumuna karşı hukuk çerçevesinde gerekli tüm işlem ve takipleri yapmakla yükümlüdür. En iyi Ankara icra avukatı tarafından verilen hukuksal hizmetler şöyle sıralanmaktadır;

Öncelikle Adım olarak Borçlu ile anlaşma sağlayarak tahsil yöntemini denemek.
Borçlu ile anlaşma sağlanamadığı durumlarda İcra Müdürlüğü aracılığıyla İcra takibinin başlatılması.
Eğer senede bağlı bir alacak söz konusu ise ilamlı takip başlatılması. Borçlunun mal varlıklarını sorgulatarak varsa mal varlıklarına haciz konulması. Ve akabinde satış işlemlerinin yapılması.
Eğer senede bağlı olmayan bir alacak söz konusu ise ilamsız takip davasının açılması.
İpotek ve rehinlerin paraya çevrilmesi için alacak takibi yapılması.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz