Kayıp ilaç iddiasına GAÜN'den yanıt

O haberlere belge ile yanıt

Kayıp ilaç iddiasına GAÜN'den yanıt
Telgraf Haber Merkezi
15 Ekim 2018 / 09:47

Kayıp ilaç iddiasına yanıt


Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü 13 Ekim 2018 tarihinde bazı basın yayın organlarında 
“4 milyon kayıp. SAYIŞTAYDAN GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ İLE İLGİLİ ŞOK RAPOR…” başlıklı haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Açıklamada haberin gerçek olmadığı belirtilerek konuyla ilgili olarak gerekli hukuki girişimlerin yapılacağı vurgulandı.

Söz konusu haberin eksik bilgiye dayanarak ve çarpıtılarak, magazinsel ve sansasyonel 
bir şekilde hazırlandığı belirtilen açıklamada söz konusu haberi yayınlayan basın 
kuruluş veya kuruluşlarının daha önce de Gaziantep Üniversitesi'ni hedef alan gerçek 
dışı haberler yaptığını böylelikle üniversite ve yönetiminin sistemi bir şekilde 
yıpratılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Kamu kurumlarına ait Sayıştay denetim raporları bir yıl sonra 
https://www.sayistay.gov.tr/tr/ adresinden şeffaf olarak yayınlandığı söz konusu haber 
hazırlanırken raporun belli bölümlerinin üst ve alt cümlelerinin bilinçli ve kasıtlı 
olarak kesilerek verildiği kaydedilerek sanki kamu zararı oluştuğu izlenimi verildiği 
vurgulandı.  Kayıtlı ilaç ve tıbbi malzeme tutarında eksik olduğu haberin kesinlikle 
asılsız olduğu vurgulanan açıklamada daha sonra şu bilgilere yer verildi;
''Raporun ilgili sayfaları tam okunduğunda eksik olduğu iddia edilen ilaçların 
onkoloji ünitesi, ameliyathane ve eczane alt depolarında olduğu anlaşılacaktır. Bu 
durum raporda]‘’2017 yılı sonu itibariyle Hastane Eczanesinde bulunan ilaçların tutarı 
4.305.585,60 TL, Ameliyathane bölümünde bulunan ilaç tutarı 36.743,49 TL ve Onkoloji 
bölümünde bulunan ilaç tutarı 642.159,67 TL’dir.’’ şeklinde zaten ifade edilmiştir. Bu 
tutarlar toplandığında eksik olduğu iddia edilen 4.984.488,76 TL’lik ilacın hastane 
ana depo ve bağlı cep depolarda mevcut olduğu ilgili Sayıştay raporundan da 
anlaşılmaktadır. Gaziantep Üniversitesi döner sermaye işletmesi 2017 yılı Sayıştay 
düzenlilik denetim raporunun 15. ve16. Sayfasında; ana depoya giriş yapılan ilaçların 
hastanemiz onkoloji ünitesi, ameliyathane ve eczaneye çıkışının yapıldığı bu aşamadan 
sonra ilaç takibi ve stok kontrolünün hastane otomasyon sistemi aracılığıyla 
yapılmakta olduğu ve hastalar adına ilaç çekildikçe düşümün otomasyon sistemi 
üzerinden yapıldığı ifade edilmiştir. Ayrıca denetim raporunda ’Mevzuat açısından 
Hastane Eczanesi, Ameliyathane ve Onkoloji bölüm depolarının ambar olarak tanımlanması 
ve taşınır kayıt yetkilisi atanması gerekmektedir’’ denilerek takibin daha sıhhatli 
yapılması konusunda tavsiyede bulunulmuştur. Kurumumuzun rapora cevabı, denetim 
raporunda ‘’ Kamu idaresi cevabında; "Hastanede yüklü miktarlarda ilaç bulunması 
gereken Eczane, Onkoloji Hastanesi ve Ameliyathane gibi birimlerde yeni ambarlar 
tanımlanmıştır" şeklinde yer almıştır. Ve bu cevabımız yeterli görülmüştür.

Ayrıca Sayıştay raporunun denetim görüşü bölümünde; ‘Gaziantep Üniversitesi Döner 
Sermaye İşletmesi 2017 yılına ilişkin ekte yer alan mali rapor ve tablolarının Denetim 
Görüşünün Dayanakları bölümünde belirtilen hesap alanları hariç tüm önemli yönleriyle 
doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varılmıştır’’ denilmiş ve ilgili yıla ait 
kamu zararı ve zimmet çıkarılmamıştır. Gerçek durum bu iken Sayıştay raporunda yer 
alan ifadeler haber metninde cımbızlanıp çarpıtılarak kaleme alınmış ve yazıyı 
okuyanların zihninde, sanki bir yolsuzluk yapılmış algısı oluşturmak istenmiştir. Bu 
tür haberlerle basın etik ve ahlak ilkelerinden uzak bir şekilde basın özgürlüğü, 
iftira atma özgürlüğüne dönüşmektedir.

Sayıştay raporlarında hemen hemen tüm üniversiteler ile ilgili bu tür raporlandırmalar 
olmasına rağmen habercilik ahlakıyla bağdaşmayan, sansasyonel bir şekilde verilen, 
Gaziantep Üniversitesi aleyhine olumsuz bir kamuoyu oluşturulmaya yönelik olarak, 
böyle bir haberin bu şekilde kullanılması ne basın özgürlüğü ne de vatandaşın haber 
alma hakkı ile  bağdaşmamaktadır. Ayrıca üniversitemiz hakkında sürekli bu tarz iftira 
ve gerçekle bağdaşmayan haberler yapan bazı basın yayın organlarının sistematik olarak 
bu tür yalan ve iftira içerikli haberlerine devam etmeleri iyi niyetle ve habercilik 
ahlakıyla bağdaşmadığı gibi belli merkezler tarafından yönlendirildiğinin önemli bir 
göstergesidir.

Gaziantep Üniversitesini kamuoyu önünde küçük düşürücü, yıpratıcı ve saygınlığını 
zedeleyici nitelikte olmasının üzücü olduğunu, bu konuda yetkili adli merciiler 
nezdinde gereken yasal işlemlerin yapılacağı hususunu sayın kamuoyumuzun bilgilerine 
saygı ile arz ederiz”(TELGRAF)


Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz