O proje Lodz'a damga vurdu

Gaziantep Üniversitesini temsilen, proje koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası ve Öğr. Gör. G. Günbala Güven ile Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir katıldı.

O proje Lodz'a damga vurdu
Telgraf Haber Merkezi
3 Ocak 2019 / 09:57

Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından Erasmus+ Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar kapsamında finanse edilen ve Gaziantep Üniversitesi’nin koordinatörlüğünü üstlendiği “İş Sağlığı ve Güvenliği Profesyonelleri için İş Sağlığı ve Güvenliği Üzerine Uygulanabilir Bir Müfredat Oluşturma” isimli projenin üçüncü ulusötesi toplantısı Polonya’nın Lodz şehrinde gerçekleştirildi.

Ev sahipliğini proje ortaklarından Wyzsza Szkola The Academy of Business and Health Sciences’ın üstlendiği ulusötesi toplantısına Gaziantep Üniversitesini temsilen, proje koordinatörlerinden Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası ve Öğr. Gör. G. Günbala Güven ile Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir katıldı. Toplantıya ayrıca İspanya, Almanya ve Slovenya’dan proje ortakları da iştirak ederek, iş sağlığı ve güvenliği konusunun yasal boyutu üzerine değerlendirmelerde bulundular. 

Üçüncü ulusötesi toplantının ana gündemini, ortakların ülkelerindeki iş sağlığı ve güvenliği alanındaki yasal mevzuatlarının detaylı bir şekilde sunumu ve analizi oluşturduğunu belirten Öğr. Gör. G. Günbala Güven, “Bu toplantı projemize oldukça önemli katkılar sağlamıştır. Ortaklar ülkelerinde iş sağlığı ve güvenliği alanında kendi hukuk sistemleri çerçevesinde kabul edilen tüm yasal düzenlemelere, mevcut yasal düzenlemelere aykırılık halinde söz konusu olacak cezai ve hukuki yaptırımlar ile uygulamada yargılama anlamında yer edinmiş olan arabuluculuk gibi alternatif çözüm yollarının kabul edilip edilmediğine ilişkin sunumlarını yapmışlardır” diye konuştu.

Dr. Öğr. Üyesi Filiz Çayırağası ise, “Bu toplantıda, projemize önemli çıktılar sağlanmıştır. Toplantıda ülkemizdeki yasal düzenlemeler ile ortak ülkelerin yasal düzenlemeleri kıyaslanmış; bu çıktılar ülkemizde her geçen gün artan iş kazalarının, meslek hastalıklarının önüne geçilmesi, işverenlerin yükümlülükleri kapsamındaki eksik ve boşlukların ortaya konulması amacına hizmet etmektedir. Ortak ülkelerin iş sağlığı ve güvenliği alanında yürürlükte bulunan yasal çerçeve ile ilgili bilgi paylaşımında bulunmuş olmaları proje kapsamında ilgili bakanlıklara politika önerisinde bulunabilme yolunu da açtı” diyerek, toplantının ilk gününün, hazırlanan toplantı sonuç metninin tüm katılımcılar tarafından imzalanmasıyla sona erdiğini belirtti.

Toplantının ikinci günü ise Polonya’da İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarını yerinde görmek ve bilgi almak amacıyla organize edilen teknik geziler, eğlence kompleksi olan Atlas Arena ve hızlı trenlerin bakımlarının yapıldığı Łódzka Kolej’ e düzenlendi. Öğr. Gör. Derya Çevik Taşdemir “Proaktif yönüyle öne çıkan ILO direktifleri ile ülkemizdeki iş sağlığı güvenliği düzenlemeleri Avrupa uygulamaları ile ciddi anlamda benzerlik göstermektedir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz