Prof. Dr. Semih Giray Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde!

Son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği ivmelerle adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi, tüm branşlardaolduğu kadar özellikli branşları ile de kadrosunu güçlendiriyor.

Prof. Dr. Semih Giray Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde!
Telgraf Haber Merkezi
24 Ekim 2020 / 03:18

Son yıllarda sağlık alanında gerçekleştirdiği ivmelerle adından söz ettiren Medical Park Gaziantep Hastanesi, tüm branşlardaolduğu kadar özellikli branşları ile de kadrosunu güçlendiriyor. Girişimsel Nöroloji alanındaki gerçekleştirdiği çalışmalarla isminden söz ettiren Prof. Dr. Semih Giray,Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde hasta kabulüne başlamıştır. Bu bağlamda; Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde İnme (Felç) hastalarına, endovasküler yeni nesil teknolojilerle, güncel ve kaliteli tedavi metotları hastaların hizmetine sunulmaktadır.

Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray Kimdir?

Prof. Dr. Semih Giray, 1972 yılında Adana’da doğdu. Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1995 yılında tamamladı. Çukurova Üniversitesi’nden 2001 yılında uzmanlığını gerçekleştirdi. Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı’nda 2014 ile 2020 yıllarında hizmet verdi. Prof. Dr. Semih Giray’ın kliniksel uzmanlık alanı nöroloji yoğun bakım, girişimsel nöroloji, beyin-damar hastalıkları ve genel nörolojidir. Türkiye’nin birçok yerinde görev yapan Prof. Dr. Giray ilk görevini 1995-1996 yıllarında Bitlis Verem Savaş Dispanseri’nde Pratisyen hekim olarak gerçekleştirdi. 1996 ile 2000 yıllarında Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D.’da Arş. Gör. olarak 2001 ile 2002 yıllarında ise aynı üniversitede Nöroloji Uzman hekimi olarak çalıştı. 2002 yılına gelindiğinde ise Prof. Dr. Semih Giray, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D.’daUzman hekim olarak başladı ve kariyer serüvenine 2014 yılında Doçent Doktor ünvanı ile devam etti. Bunun yanında 2009 yılından 2014 yılına kadar ise Başkent Üniversitesi Adana Hastanesi, Nörolojik Yoğun Bakım ve İnme Yoğun Bakım Sorumlusu ve Serebral Anjiografi Ünitesi Sorumlusu olarak hizmet verdi. 2010 ile 2014 yıllarında ise Prof. Dr. Semih Giray, Başkent Üniversitesi, Nörosonoloji Laboratuvarı Sorumlusu (Transkranial doppler USG, karotis-vertebralrenkli doppler USG) olarak görev yaptı.

Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray, 2014 yılında Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji A.B.D’na Doçent ünvanıyla atanmasının ardından, 2015 yılındaki kariyerine ‘’ Profesör’’ ünvanı ile devam etti. Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray 2013 yılında kariyer hayatına bir branş daha ekleyerek Sağlık Bakanlığı’nın Onayı ile Yoğun Bakım yan dal uzmanlığını başarılı bir şekilde tamamladı.2014 yılında ise Gaziantep Üniversitesi Kapsamlı İnme merkezini kurdu. Bu bağlamda burada bölgenin tek olan 14 yataklı 3.basamak Nöro-yoğun bakım merkezini hizmete açtı. 2014-2015 yıllarında ise Gaziantep Üniversitesi Serebral Anjiografi Ünitesi Sorumlusu ve Nörosonoloji Laboratuvarı Sorumlusu (Transkranial doplerUSG, karotis-vertebral renkli dopler USG) olarak tıp camiasına hizmet vermeye devam etmiştir.

Prof. Dr. Semih Giray, Girişimsel Nöroloji alanında tanınan bir hekimdir. Prof. Dr. Giray’ın (Nörolojik Yoğun Bakım Çalışma Grubu, Beyin Damar Hastalıkları Çalışma Grubu, Girişimsel Nöroloji Bilimsel Çalışma Grubu Üyeliği), Mena-Sino Endovascular Surgery Üyeliği, SVIN Üyeliğibulunmaktadır. Profesör Dr. Giray Girişimsel Nöroloji Çalışma Grubu Moderatörlüğü görevini 2019 yılından bu yana sürdürmektedir.

Medical Park Gaziantep Hastanesi Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray, Türk Nöroloji Derneği üyesi olmasının yanında, Dahili ve Cerrahi Yoğun Bakım Derneği, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, Türk Beyin Damar Hastalıkları Derneği, Türk Epilepsi ile Savaş Derneği, Klinik Nörofizyoloji ve EEG-EMG Derneği, Çukurova Nörolojik Bilimler Derneği, International Stroke Society, AmericanAssociation Of Neuromuscular and ElectrodiagnosticMedicine, European Federation Of Neurological Societies gibi ulusal ve uluslararası oluşumda aktif biçimde yer almaktadır.

Prof. Dr. Semih Giray’ın, Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan birçok makalesi, bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildirileri bulunmaktadır. Girişimsel Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Semih Giray’ın 2020 yılında İnme tebliğine katkıları nedeniyle de onur ödülü bulunmaktadır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz