Şehitkamil Gazikent Mahallesinde 3+1 daire icradan satılık

Şehitkamil Gazikent Mahallesinde 3+1 daire icradan satılık
Telgraf Haber Merkezi
13 Ocak 2021 / 12:59
Basın İlan Kurumunun sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri : 1 NO'LU TAŞINMAZIN
Tapu Kaydı:Gaziantep li, Şehitkamil ilçesi, Gazikent Mahallesi 1984 ada 1 parsel üzerinde yer alan ana gayrimekul B-1 BloK zemin kattaki 6 bağımsız bölüm
Adresi:Gazikent Mah. Şehit Serdal Şakır Cad. 8-1 Blok No: 41- 6 Şehitkamil / Gaziantep
İmar Durumu: Şehitkamil Belediyesi İmar Müdürlüğü Arşivinden alınan güncel imar durumu ve imar durum bilgisine göre, taşınmazların bulunduğu parsel 1/1000 ölçekli Şehitkamil uygulama imar planına göre Ayrık nizam, Hmax:3 Kat m, ön bahçe mesafesi: 5 m, Yan bahçe mesafeleri toplamı:8.5 m, arka bahçe mesafesi h/2 m, Taks:0.4 Kaks:1.35 yapılaşma koşullan ile Konut alanında kalmaktadır.
Özellikleri: Anagayrimenkul 5.533 m2 yüz ölçümüne sahip 1984 ada, 1 parsel numaralı, 10 bloktan oluşmaktadır.Satışa konu taşınmazın konumlu olduğu B-1 Blok, 3/B yapı sınıfında, betonarme karkas yapı tarzında Bodrum + zemin + 2 normal katlı olarak inşa edilmiştir. Bina girişi projesinde ve mahallinde Bodrum kat doğu cepheden planlanmış ve uygulanmıştır. Ana taşınmazın dış cephesi sıva üzeri boyalıdır. B-1 Blok Bodrum katında 5 adet garaj, sığmak ve bina grişi; zemin katında 3 adet mesken;1.normal katı dahil olmak üzere diğer tüm normal katlarında 3'er adet mesken yer almakta olup, binada toplam 14 adet bağımsız bölüm bulunmaktadır. Satışa konu olan B-1 Blok; binanın zemin katında, bina girişinin sağ ön tarafında, kuzey, batı ve doğu cepheli 6 bağımsız bölüm numaralı mesken dır. Taşınmaz yaklaşık 140 brüt kullanım alanına sahip olup 3 oda, 1 salon, 1 mutfak, 1 antre, 1 hol, 1 banyo, wc, kiler ve 2 balkon hacimlerinden oluşmaktadır.

Yüzölçümü 5.533,00 m2
Kıymeti 328.930,00 TL
KDV Oranı %1
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 18/03/2021 günü 11:05 - 11:10 arası
2. Satış Günü 15/04/2021 günü 11:05 - 11:10 arası
Satış Yeri : Gaziantep Adliyesi Ek Hizmet Binası Mezat Salonu

Satış şartları :

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/30810 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.08/01/2021(İİK m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64'e karşılık gelmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz