Taşeron sınavı Pazartesi

Gaziantep’te kamu kurumlarında ve mahalli idarelerde çalışan taşeron işçilerin sürekli işçi kadrolarına geçebilmeleri için Pazartesi günü saat 11.00’da sözlü sınav yapılacak.

Taşeron sınavı Pazartesi
Hasan Akpınar
14 Mart 2018 / 08:00

Sözlü sınavda, ‘Mesleki alan bilgi düzeyi, genel yetenek ve genel kültür, liyakat, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışları , özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığ’ı üzerine sorular yöneltilecek. 

Konuyla ilgili valilikten yapılan açıklama şöyle: “Valilik Makamının 13.03.2018 tarih ve 8532 sayılı onayı ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde işçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 14 üncü maddesinin 1 inci fıkrası hükmüne istinaden sınav yönteminin yalnızca sözlü sınav olarak yapılması uygun görülmüştür.

01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24. Maddelerin Uygulanmasına Dair Usul ve Esasların 13. Maddesi hükmü gereğince Valilik Makamının 25/01/2018 tarih ve 2457 sayılı Oluru İle oluşturulan Sınav Kurulu toplanmıştır.

Sınav Kurulunca sınav yeri olarak; İncilipınar Mahallesi Şehit Mehmet Öter Caddesi No:6 adresindeki Gaziantep Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı Hizmet binasının 2. katında (Kent Konseyi Katında) 19/03/2018 tarihi Pazartesi günü saat 11:00’da,

Sınavın,Mesleki alan bilgi düzeyi, Genel yetenek ve genel kültür, Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu, Özgüveni, İkna kabiliyeti ve inandırıcılığı konularında yapılmasına karar verilmiştir”

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz