Nesrin GÖZÜKIZIL

Nesrin GÖZÜKIZIL

Algılama Yönetimi Üzerine

“Rekabet, aynı yarışta koşmayı seçmek demektir.
Rekabetüstünde ise rakipler, kendi yarış alanlarını kendileri seçerler.”
Edward de Bono.


Algılama yönetimi, (Perception management) 90’lı yılların ortalarından beri pazarlama stratejilerinin gözbebeği kavramı. Her türlü tanıtım, reklam ve propaganda etkinliği tek bir amaca hizmet ediyor: Hedef kitlede davranış ve tutum değiştirmek. Bunun ticari hayatta anlamı ise, satın aldırmayı sağlamak ve devamlı kılmak. Günümüzün ‘rekabetüstü’ iş dünyasında ise temel yönetim tekniklerinden biri olarak ön plana çıkıyor. Algılama yönetimi kısaca, bir ürün, hizmet veya fikri satın alma konusunda ikna etme aşamasında kullanılması gereken tekniklerin bütünü.

Algılama yönetimi ile bir kurumun sahip olduğu imaj güçlenir. Bu da size hedef kitleniz nezdinde kurum değerinin artması ve tüketici bağlılığının sağlanması olarak geri döner. Özellikle kriz dönemlerinde güven ortamının daha çabuk oluşturulmasını sağlar.

Halkla ilişkiler konusunda ülkemizin önde gelen isimlerinden Ali Saydam,
“iletişimi yönetmek, algılamayı yönetmektir. Algılama yönetimi, iletişimin beyni, atar damarı uzuvları, yani her şeyidir.” diyor ve algılama yönetiminin temel ilkelerini şöyle sıralıyor:

1.Hedef kitlenin değerleri ile uyumlu davranmalısın: Algılamayı yönetmek için hedef kitle veya kişinin değerler sistemi ile kesinlikle çatışmamak gerekir.

2.Hedef kitlenin kültürüne özen göstermelisin: İletişim ulusal bir meseledir. İçinde yaşanılan toplumun kültürünün ve değerlerinin iyi anlaşılması ve yorumlanmasıyla algılama yönetilebilir.

3.Beklentilerin üzerinde yaklaşım sergilemelisin: Mükemmellik algısına ancak sizden beklenmeyen davranışlar sergilerseniz ulaşabilirsiniz.

4.Kafaları karıştırmamalısın: Karmaşık ortamlarda algılamayı yönetebilmek ancak sınırsız bir yalınlıkla mümkün olabilmektedir.

5.Sonuca odaklanmalısın: İletişimde sonuç odaklılık, biçimden çok işleve yoğunlaşmaktan geçer.

6.Ölçmüyorsan yapmamalısın: İletişimi bilime yaklaştıran iki temel parametre, standartların oluşturulması ve ölçümlemedir. Ölçümleme, iletişimin her alanında, dünyanın her ülkesinde uygulanabilecek, uygulanması gereken en önemli araçlardan birisidir.

7.Gerçeklere dayanmalısın: Başarılı bir algılama yönetimi uygulaması, sürekli ve kalıcı olandır. Bu da doğrulara dayanmakla mümkündür.

8.Tekrar etmelisin, tekrar etmelisin: Tekrar olmadan öğrenmek, anlatmak ve iletişimin bir numaralı meselesi olan davranış değişikliği mümkün değildir.
9.Farklılaşmaları yönetebilmelisin: Algılama yönetiminde farklılaşma için yapılacak en önemli saptama, inovasyonun diğer kurallara göre uyum içinde olup olmamasıdır.

10.Görselliği doğru yönetmelisin: Görsel algılamayı yönetmek, genel algılama yönetiminin kritik başarı faktörlerinden biridir. İnsanın bir bilboard’a, gazetedeki bir ilana ya da habere yalnızca 2-3 saniye ayırabildiği düşünülecek olursa, görsel algılamanın önemi de daha iyi kavranabilir. ‘Görsel algılamayı yöneteyim’ derken imaj yönetiminin tuzağına düşmek de her an mümkündür.

11.Düşüncelerden çok duygulara hitap etmelisin: Alfred Adler’in deyişiyle, ‘İnsan sevmeyi öğrenebiliyorsa, pekala duygulara hitap etmeyi de öğrenebilir’; yeter ki o ‘koku’yu ve ‘doku’yu iyi okuyabilsin. Her evin, her şirketin, hatta her ülkenin bir kokusu, bir dokusu vardır. Bu koku ve duyguyu doğru okuyup buna göre tüm iletişiminizi yönetebilirseniz, hedef kitlenizle buluşamamak gibi bir sorununuz olmaz

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz