Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

ALLAH’IN RIZASINI KAZANMAK

İnsan, istekleri-arzuları-hırsları bitip tükenmek bilmeyen kendi nefsine boyun eğmek için değil, sadece Allah Tealâ’ya kulluk etmek için yaratılmıştır! O halde, İnsanoğlunun, yaratılış amacı itibariyle, hayatta tek amacı, Cenab-ı Allah’ın rızasını almak olmalıdır.

Kur’ân ve sünnete göre Allah rızasını almanın bazı yollarını şöylece sıralayabiliriz. Örneğin;

1-İnsanın her durumda Allah ile iletişim ve ilişkisini sürdürmesi: İnsanın ilâhî irade ve rızayı gözeterek yaşaması, dini kural ve değerlere bağlı kalması, her durumda Allah ile iletişim ve ilişkisini sürdürmesi ve bunlara benzer iyi niyetli tutum ve davranışlar Allah Tealâ’nın rızasının alınmasını sağlayan davranışlardır.                 

2- İbadet ve Allah’a kulluk etmek: Kur’ân-ı Kerim’de Cenab-ı Allah, “Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım !” (Zâriyat,51/56 buyurmaktadır. Allah Tealâ’ya kulluk etmek, Kur’ân Kerim’de belirtilen emirlere, buyruklara, yasaklara uymakla olur

3-Dua etmek: Allah Tealâ Kur’ân’da. “(Ey Muhammed !) De ki: “Duanız olmasa, Rabbim size ne diye değer versin?”(Furkan,25/77) buyurmaktadır. Dua, bütün benliğimizle Allah’a yönelerek maddi ve manevî isteklerimizi O’na arz etmemiz ve O’na niyazda bulunmamızdır.

4- Zikretmek: Cenab-ı Allah’ın rızasına kavuşmak için daima Allah’ı zikretmeliyiz. Zikir; Allah’ı isim ve sıfatlarıyla anmak, tefekkür etmek ve gaflet içerisinde olmamaktır.

5-İnfak etmek de Allah’ın rızasını almak amacıyla yapılır. “ Zaten siz ancak Allah’ın rızasını kazanmak için harcarsınız!” (Bakara,2/272). Allah rızası kavramı ile bir arada en çok zikredilen salih amel “infak”tır.

6- İyiliği emredip, kötülüğü men etmek: Kur’ân-ı Kerim’de, Allah’ın rızasını almanın ve dolayısıyla kurtuluşa ermenin başka bir yolu olarak, iyiliği emredip, kötülükten men etmek gösterilmiştir.

7-Salih ameller işlemek: Allah Tealâ’nın rızasına mazhar olabilmenin en emîn yollarından birisi de salîh ameller işlemektir.

ŞÜKRET !

Nefis, karanlıktan şikâyet eder,

Daim eleştirme, bir mum da sen yak!

Işık gelir gelmez karanlık gider!

Şükretmek için şu yoksullara bak!

 

Güzel varsa çirkine kimse bakmaz,

Sular-seller yukarı doğru akmaz,

Kâmil insan halkın gören gözüdür,

Âşık olmayan yüreğini yakmaz!

 

OYTAN, cihan güzellik-aşkla dolu,

Marifet, takip etmek doğru yolu,

Râb, rızasın almanın anahtarı:

Yoksula verebilmek aziz malı!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz