Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

ANLAŞMALI BOŞANMA DAVASI NEDİR?

Anlaşmalı boşanma; genel olarak düşünülenin aksine, kadınların daha çok sorduğu konuların başında geliyor. Kadınlar; çatışmadan kaçmak, uzun sürebilecek bir boşanma davasıyla uğraşmamak, çocukların ihtiyaçları ve benzeri nedenlerle anlaşmalı boşanma yolunu daha çok tercih ediyor. 

Anlaşmalı boşanmayı tanımlayacak olursak; eşlerin, boşanmanın taraflar üzerindeki bütün hukuki sonuçları üzerinde uzlaşmaları sonucu boşanmaları anlamına gelmektedir. Anlaşmalı boşanmada eşlerden hangisinin kusurlu olduğu konusunda, hiçbir değerlendirme yapılmamaktadır. Anlaşmalı boşanma davasında, eşler mahkemeye bir boşanma gerekçesi göstermek zorunda da değillerdir. Aslında bu sürecin en iyi tarafı her iki tarafın birbirlerini yıpratmadan, hakim huzurunda yapılan tek bir duruşmayla müşterek hayatlarına son vermeleridir. Anlaşmalı Boşanmanın Şartlarına değinecek olursak;

1)Tarafların, davalarını açmış oldukları zamanda evlenme tarihinin üzerinden 1 sene geçmiş olmalıdır.

2)Tarafların , her konuda aynı talepte bulunmaları gerekir.Yani;tarafların,boşanma, çocukların velayeti, yoksulluk nafakası,iştirak nafakası ,maddi ve manevi tazminat, ziynet eşyaları, mal varlıkları , çocuklarla görüşme günlerinin tespit edilmesi konularında anlaşmış olmaları gereklidir. Şayet her konuda aynı talepte bulunmazlar ise bu anlaşmalı boşanma olmayacaktır.

Ayrıca ; her iki eş aynı anda mahkemeye başvurabileceği gibi , bir eşin açtığı davayı diğer eşte kabul edebilir. Burada önemli olan nokta tarafların birbirlerine karşı ileri sürdükleri taleplerde orta yolu bulmuş olmalarıdır. Her iki tarafın imzasını taşıyan aralarında anlaşmış oldukları hususları gösteren bir boşanma protokolünün olması ve bu protokolün dava dilekçesiyle birlikte mahkemeye sunulması halinde süreç başlatılmış olacaktır.

3) Tarafların anlaşmalı boşanmasında son gerekli olan kıstas ise her iki tarafında duruşmaya katılmalarının gerekliliğidir. Hâkim, tarafları dinleyerek ve beyanlarının serbest iradelerine dayanıp dayanmadığını tespit edecektir. Anlaşmalı boşanma davaları, bu bakımdan çekişmeli boşanma davalarından ayrılmaktadır. Zira çekişmeli boşanma davalarında tarafların, duruşmalara katılmaları bir zorunluluk değildir.

Peki ,bu davayı nerede açacağız? Bu hususta tarafların son 6 aydan beri ikamet ettikleri veya her iki taraftan birinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemesi bu konuda görevli mahkemedir.Tarafların davalarını açmak içim gittikleri adliyede Aile Mahkemesi bulunmuyorsa şayet boşanma davalarını Asliye Hukuk Mahkemelerinde açmaları gerekmektedir.
Bütün şartlar uygun olduğu taktirde hâkimin uygun görmesi ile boşanmaya karar verilecektir. Ancak bu karar ile birlikte tabiî ki taraflar boşanmış sayılmazlar. Duruşmanın ardından yaklaşık 2-3 hafta içerisinde mahkeme, verdiği boşanma kararının hangi hukuki gerekçelere dayandığını gösterecek şekilde gerekçeli karar hazırlayacaktır.Daha sonrasında tarafların, gerekçeli kararı tebliğ alması ve verilen bu mahkeme kararına itiraz etmemesi gerekir.Taraflarca bu karara itiraz edilmediği takdirde mahkeme kararı kesinleşmiş olacaktır. Sonrasında bu mahkeme kararının Nüfus Müdürlüğüne gönderilmesiyle her iki tarafta kimliklerini değiştirebilecektir.Bu arada Anlaşmalı Boşanma davasından vazgeçmekte mümkündür.Taraflardan birisinin anlaşmalı boşanmadan vazgeçmesi halinde dava, çekişmeli boşanma davasına dönüşecektir. Bu durumda mahkeme hâkimi, davacı eşe boşanmaya neden olan olayları açıklaması ve delillerini bildirmesi için süre verecektir.

Son olarak; Tarafların anlaşmalı boşanma işlemlerini gerçekleştirirken bir avukattan hukuki yardım almaları zorunlu değildir. Ancak bu süreçte hukuki olarak yapılacak bir hata, her iki tarafında dönüşü olmayan belirli hakları kaybetmesine neden olabileceğinden ötürü bir avukattan hukuki destek alınması her açıdan daha iyi olacaktır.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz