Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

BOŞANMA DAVASINDA MADDİ – MANEVİ TAZMİNAT MİKTARI NEYE GÖRE BELİRLENİR?

Boşanma davasında  maddi ve manevi tazminat talebi , kusursuz veya daha az kusurlu olan tarafın  diğer taraftan  talep edip dava konusu yaptığı husustur.  Tazminat , maddi ve manevi olmak üzere ikiye ayrılır. Boşanmada maddi tazminat ;  boşanmanın gerçekleşmesi ile yoksulluğa düşecek olan tarafa verilecek olan tazminat olup  manevi tazminat ise tarafın , boşanma ve boşanmaya sebep olan olaylar sonucunda kişilik haklarının zedelendiğinden ötürü talep etmiş olduğu tazminattır.

Burada en önemli husus tazminat isteyen tarafın karşı taraftan kusursuz ya da daha az kusurlu olduğunu hakime ispat etmesi gerekmektedir. Boşanma davasında her iki tarafta birbirinden maddi-manevi tazminat talep etmiş olabilir. Bu durumda mahkeme her iki tarafın dilekçelerinde sunmuş olduğu delilleri değerlendirerek tazminatın miktarını takdir edecektir. Şayet her iki tarafında boşanma davasında kusuru bulunuyorsa az kusurlu olan tarafa, hakimin takdir ettiği miktar ölçüsünde maddi ve manevi tazminat ödenmesine karar verilecektir.

Tarafların eşit kusurlu olmaları halinde ise birbirlerinden maddi ve manevi tazminat talep etme hakları bulunmamaktadır. Boşanma davanıza bakan hakim , sizin taleplerinizle bağlı olduğu için dilekçenizde istemiş olduğunuz tazminat miktarından daha fazlasına karar veremeyecektir  fakat ; dava esnasında sunulan deliller doğrultusunda kusur oranlarına göre  daha az miktarda tazminata  karar verebilecektir. Ayrıca ; boşanma davasında tazminat isteyebilmek için kadın ya da erkek olmanın bir önemi yoktur. Her iki tarafta dava dilekçesi ve cevap dilekçesinde   tazminat  talep edebilirler. Yine belirtmem gerekir ki; tazminat taleplerinde boşanmadaki kusur oranları, evliliğin süresi, tarafların ekonomik durumları, tazminat ödemesine karar verilen tarafın ödeme gücü göz önünde bulundurularak hakim tarafından miktar  takdir edilecektir.

Boşanmada maddi tazminatın ;  boşanmanın gerçekleşmesi ile yoksulluğa düşecek olan tarafa verilecek olan tazminat olduğunu yukarda belirtmiştim.Tazminatın nasıl ödeneceğine değinecek olursak;  maddi tazminat, toptan ödenebileceği gibi, irat şeklinde de ödenebilir. Burada irat demek , tazminatın belirli zamanlarda ödenmesi demektir.

Manevi tazminat talebinde ise tarafın, boşanma ve boşanmaya sebep olan olaylar sonucunda kişilik haklarının zedelenmesi gerekmektedir.  Misalen ; boşanma davası açtığınız eşinizin, sizi aldatmış olması halinde sizin kişilik haklarınız zedelenmiş olabilir.  Tazminatın nasıl ödeneceğine değinecek olursak;   manevi tazminat,  tek seferde ve toplu olarak ödenebilir.

Boşanma davanız  sürecinde  dava dilekçesiyle veya  cevap dilekçesiyle  birlikte maddi ve manevi tazminat taleplerinizi ileri sürebilirsiniz. Şayet boşanma davanız görülürken maddi ve manevi tazminat taleplerinizi ileri sürmemişseniz  ; boşanma davanızın kesinleşmesinden itibaren 1 yıl içerisinde ayrı bir dava olarak yine  tazminat talepleriniz için dava açabilirsiniz.  Sizin yeni açacağınız  bu davanızı ; dava dilekçenizde davalı taraf olarak gösterdiğiniz boşanmış olduğunuz eşinizin yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi’nde açmanız gerekmektedir.

Boşanma davasında tarafınıza mahkeme tarafından hükmedilen tazminatı,  karşı taraf ödemediği takdirde  nasıl bir yol izlemem gerekli  derseniz?

Bu durumda siz , karşı tarafa, icra takibi başlatabilirsiniz. Başlatmış olduğunuz  bu icra takibine ekstra olarak icra masrafları ,  karşı  tarafın ödemediği her gün için faiz ve avukatınız varsa şayet avukatlık vekalet ücreti de ekleneceği için karşı taraf için durum daha da zor olacaktır. Kısacası , mahkeme tarafından karar verildiği takdirde karşı taraf her ne kadar ödemeyeceği noktasında tavır takınmış olsa bile siz , maddi ve manevi tazminat alacağınızı icra yolu ile alabilirsiniz. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz