Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

BOŞANMA DAVASINDA NAFAKA SÜRECİ NASIL OLUR?

Boşanma davası devam ederken ya da davanın sona ermesi ile maddi anlamda zorluğa düşecek tarafın, diğer taraftan kendisi için veya velayeti altındaki ortak çocukların geçinebilmesi için talep edeceği  paraya ‘’Nafaka ‘’ diyoruz. Evliliğin sona ermesiyle eşlerin ekonomik hayatlarında bir değişiklik olacağı aşikardır. Bu sebeple ; Boşanma davasını hangi taraf açmış olursa olsun , boşanma sebebinde kim kusurlu olursa olsun tarafların birbirlerine bakma yükümlülükleri devam etmektedir.Ayrıca ; Taraflar açmış oldukları Boşanma davasıyla nafaka isteyebilecekleri gibi, boşanma davasından ayrı olarakta nafaka talebiyle dava  açabilecektirler.

Peki , bu davayı nerede açacağız? Bu hususta   Nafaka davalarında Aile Mahkemesi görevli mahkeme olup şayet, tarafların davalarını açmak için gittikleri adliyede  Aile Mahkemesi bulunmuyorsa taraflar davalarını Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açmaları gerekmektedir.

 Hukukumuzda Nafaka türleri nelerdir bu hususu açıklayacak olursak;

1)Tedbir Nafakası; boşanma davasının açılmasıyla birlikte hâkim tarafından hükmedilen ve dava sonucu kesinleşinceye kadar devam edebilen, tarafların boşanma sürecinde zorluğa düşmemesi için verilen nafaka türüdür. Bu nafaka ; boşanma veya ayrılık davasının açıldığı tarihten itibaren işlemeye başlar. Boşanma davalarında, dava kesin bir hükümle sonuçlanıncaya kadar yani mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli kararın taraflara tebliğinden  sonra taraflarca itiraz edilmediği takdirde veyahut taraflarca itiraz mercilere başvurulduktan sonra itiraz mercinin vermiş olduğu kararla artık hüküm kesinleşmiş olacaktır.Hükmün kesinleşmesiyle birlikte Tedbir nafakasının ödenmesi de son bulacaktır.Bu aşamada , Mahkeme , tedbir nafakasını takdir ederken tarafların kusur oranlarını araştırmaz.Bu  nafaka ; davalı tarafın sosyal ve ekonomik durumuna göre takdir edilir. Tedbir nafakasını hâkim tarafından re ’sen hükmedilebileceği gibi davanın herhangi bir aşamasında taraflar da talep edilebilir.Yine belirtmem gerekirse; Tedbir nafakası, boşanma kararının kesinleşmesine kadar ödenir, kesinleşme ile birlikte bu nafaka yükümlülüğü ortadan kalkacaktır.En önemlisi tedbir nafakasına ilişkin olarak talepte bulunma hakkı, gerekli koşulların mevcut olması halinde her iki eşe de tanınmış olup, toplumumuzda oluşmuş genel kanının aksine erkekler tarafından da nafakanın  talep edilmesi mümkün bulunmaktadır.

2)İştirak Nafakası ; velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın, çocuğunun bakım ve eğitim giderlerine destek olma amacıyla  ödeme gücü doğrultusunda vermiş olduğu  nafaka türüdür.Burada nafaka miktarı çocuğun yaşı , eğitimi, ihtiyaçları ile ana ve babanın kazançları,hayat koşulları, ve ödeme güçleri dikkate alınarak belirlenir. Uygulamada tarafların ekonomik durumlarının tespiti bakımından mahkeme tarafından sosyal ekonomik durum araştırması (SED) yapılmaktadır.Söz konusu şartların değişmesi halinde tabi ki hakim istem üzerine nafaka miktarını yeniden takdir edecektir.Hakim, ergin olmayan çocuğun ihtiyaçlarının giderilmesi için iştirak nafakasına tarafların talebi olmasa bile kendiliğinden de hükmedebilir. İştirak nafakası; boşanma ve  ayrılığa ilişkin davaların kesinleştiği tarihten itibaren başlamaktadır. Kararın kesinleşmesinden önce hükmedilen nafakalar ise tedbir nafakasıdır. İştirak nafakasının ne zaman sona ereceğine değinecek olursak; bu nafakanın mahkeme kararı ile kaldırılması, çocuğun ergin olması, velayetin değiştirilmesi, çocuğun ya da nafaka borçlusunun ölümü gibi durumlarda sona ermektedir. Nafaka alacağı şahsa sıkı sıkıya bağlı bir hak olduğundan ötürü , nafaka alacaklısının ölümü halinde kendiliğinden sona erecektir.

3)Yoksulluk Nafakası ise boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf (eş), diğer taraftan (eşten) daha fazla kusurlu olmamak kaydı ile bu nafaka türünü talep edebilir. Yoksulluk nafakası talep edebilmenin ilk şartı, boşanma yüzünden yoksulluğa düşmüş olmaktır. Yoksulluk nafakasına hakim re’sen karar veremez. Bu sebepten ötürü Nafaka almak isteyen tarafın  bu yönde bir  talebinin olması gereklidir. Ayrıca ;Yoksulluk nafakasını alabilmek için  boşanma kararının kesinleşmiş olması gerekir. Yoksulluk nafakası talep eden taraf, diğer taraftan daha ağır kusurlu ise nafaka talebi reddedilecektir.

Tüm bunlara değindikten sonra ‘’Boşandığım eşim mahkemenin hükmettiği Nafakayı tarafıma ödemediği takdirde nasıl bir yol izlemem gerekli derseniz?’’ Nafakanızın ödenmemesi durumunda eşinize icra takibi başlatabilirsiniz. Nafaka alacakları İcra İflas Kanununa göre düzenlenecek sıra cetvelinde 1. sıra alacaklar arasında yani öncelikli alacaklardan sayıldığından ötürü  nafaka borçlusu eşinizin menkul ya da gayrimenkul mallarının icra yolu ile satılması durumunda satış parasından nafaka alacağınız öncelikle size ödenecektir.Ayrıca;eşinizin kural olarak emekli maaşına haciz yazılamazken söz konusu  nafaka alacağı olunca nafaka borçlusu olan eşinizin emekli maaşına haciz konulmasını da talep edebilirsiniz.En önemlisi;  icra  takibini başlattığınız tarihten itibaren geriye doğru on yıldan önce işlemiş olan nakafa alacağınız zamanaşımına uğrayacağından ötürü siz  geriye dönük olarak on yıllık birikmiş nafaka alacağınızı icra takibine konu yapabilirsiniz.Şayet; nafakanızı her ay düzenli olarak nafaka alacaklısı eşinize ödüyorsanız ödeme yaptığınıza dair banka dekontlarınızı saklamanızı tavsiye ederim. Bu durum ileride bir icra takibi ile karşı karşıya kalmanız durumunda lehinize bir delil teşkil edecek olup , borcunuzu ödediğinize dair bir ispat aracı olacaktır. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz