Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

BOŞANMA DAVASINDAN VAZGEÇME NASIL OLUR?

Hiç kimse, kendi lehine olan bir davayı açmaya zorlanamayacağı gibi, açılmış bir davayı da sonuna kadar takip etmeye zorlanamaz. Siz, eşinize karşı bir boşanma davası açtığınızda dava sürecinde barışmış olabilirsiniz bundan ötürü de davanızı geri almak isteyebilirsiniz veyahut davanızdan feragat etmek isteyebilirsiniz. Bu hususta, boşanma davasından vazgeçme davanın geri alınması olarak da bilinir.

Davadan feragat etmek ve davanın geri alınması, davaya son veren taraf işlemleri olup sonuçları da birbirinden farklıdır. Öncelikle açtığınız davanızı geri almak istemeniz halinde bu talebinizin , davalı taraf olan eşiniz tarafından kabul edilmesi gerekmektedir. Şayet; davalı eşiniz , sizin boşanma davanızı geri aldığınızı açık bir şekilde kabul ederse mahkeme, bu durumda söz konusu davanın davacı tarafından geri alındığı ve davalı tarafın da  buna rıza göstermesi nedeni ile söz konusu davanın son bulduğunu kararında  belirtecektir. Böylelikle ;  davacının boşanma davasını geri alması  ve davalının da bu duruma  açıkça rıza göstermesi halinde dava açılmamış sayılacaktır ve davanın açılması ile meydana gelen sonuçlar geçmişe etkili olarak ortadan kalkacaktır.

Bu arada davalı taraf olan eşiniz,  sizin davanızı geri alma talebinizi  kabul edebileceği gibi, kabul etmeyip davanın devam etmesini de isteyebilir. Aslında davacı taraf olarak siz, davanızı geri aldığınız zaman davanızın talep sonucundan vazgeçmeyip yalnızca davanızı takip etmekten vazgeçtiğiniz için geri aldığınız davanızı ileride aynı sebebe dayanarak tekrar açabilme hakkınız bulunmaktadır. Taraflara tanınan bu işlemler aslında yargılamanın kısa sürede sonuçlanması açısından da kolaylık arz eden bir durumdur. Davaya son veren bir diğer işlem olan feragatte ise; Davacı, dava dilekçesinin talep sonucunda yer alan hakkının tamamından veya bir kısmından vazgeçmektedir yani davacı taraf, davasından feragat ederek davasını kesin olarak sona erdirmektedir.

Belirtmek gerekir ki; davadan feragat, davalı tarafın rızasına bağlı olmadığı halde; sizin  davanızı  geri alabilmeniz için davalı tarafın buna rıza göstermesi gerekmektedir.

Peki ne zamana kadar açmış olduğum davamı geri alabilirim derseniz?

 Sizin, hüküm kesinleşinceye kadar davanızdan feragat edilebilme ve davanızı geri alma hakkınız bulunmaktadır. Burada hükmün kesinleşmesi demek ; normal şartlarda açtığınız boşanma davanızda hâkim olayları ve dosya içerisine sunulan delilleri değerlendirerek hükmünü açıklayacaktır. Ancak bu karar ile birlikte tabî ki taraflar boşanmış sayılmayacaklardır. Duruşmanın ardından yaklaşık 2-3 hafta içerisinde mahkeme, verdiği boşanma kararının hangi hukuki gerekçelere dayandığını gösterecek şekilde gerekçeli karar hazırlayacaktır. Daha sonrasında taraflar mahkeme kararının hemen kesinleşmesini istiyorlarsa şayet; gerekçeli kararı tebliğ aldıktan sonraki süreçte verilen bu mahkeme kararına itiraz etmemeleri gerekmektedir . Taraflarca bu karara itiraz edilmediği takdirde mahkeme kararı kesinleşmiş olacaktır. Tarafların bu gerekçeli karara itiraz etmesi durumunda ise İstinaf Mahkemesi ’nden söz konusu davanızla ilgili olarak karar gelinceye kadar kesinleşme olmayacaktır.

Görüldüğü üzere, açmış olduğunuz bir davadan feragat etmek ve davanızı geri alma sonuçları itibariyle birbirinden farklıdır. İlerleyen süreçte hak kaybı yaşamamanız açısından bu hususları iyi bir şekilde değerlendirmeniz sizin açınızdan önem arz etmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz