Nergiz Karakuş

Nergiz Karakuş

Çokdillilik dil gelişimi bozukluklarına etken midir?

Sıkca iki ve çok dilli büyüyen çocukların ebeveyenlerinden duyduğum sorulardan biri. Çocuklarının bazen kendini ifade etmekte, gramer, kelime hazinesinde vede dil gelişiminde aksaklıklar olduğunu dile getirerek; bunun sebebinin iki/çokdillilikten mi kaynaklı olduğumudur? Hayır diyebilirim, çünkü dil gelişim bozukluğu doğuştandır. Dil gelişimi bozukluğu demek, çocuğun yaş gruplarından geride olması ve yaşına göre dil gelişim evresini tamamlamamış demektir.

Dil gelişimi bozukluklarının ana sebepleri şunlardır:

  • İşitme sorunu
  • Zihinsel/Zeka geriliği
  • Motorik bozukluklar
  • Sosyal/duygusal (Emotional) bozukluklar
  • Nörolojik bozukluklar
  • Ağız motorik bozuklukları (Dil, gırtlak, diş yapısı, solunum yolları ciğer gibi binlerce kasın işlev bozuklukları) diye sıralayabiliriz.

Ayrıca bütünsel gelişim bozukluğuda etken olabilir; çünkü konuşma becerisi karışık bir motorik sistemdir. Bu sistemde herhangi bir organdaki bozukluk ve genetik  aksaklıklarda dil gelişimini olumsuz etkilemektedir. Bu nedenlerden dolayı çokdillilik asla dil gelişim bozukluğuna sebep değildir. Yukarıda saydıklarımdan herhangi bir gelişim bozukluğu varsa muhakak uzman doktorlara ve dil/konuşma terapistine başvurunuz. Dil gelişim bozukluğu kendiliğinden geçecek bir süreç değildir.

Her çocuktan biri artık iki/çokdilli büyümektedir. Çokdillilik artık dünyada normal bir durumdur; aksine tekdillilik bir istisnadır. Şayet çokdillilik dil bozukluğuna sebep olsaydı, o zaman birçok insanın dil gelişiminde bozukluklar olması gerekirdi.

Dil gelişim bozukluğu ciddiye alınması gereken bir durumdur. Anadilinde de öğrenme güçlüğü çeken bir çocuk diğer dilleride öğrenmede zorlanacaktır. Tek dilde yaş evresinin gelişimini dil dalında tamamlayamamış ve bozukluk olan çocuk/ların bozukluklarına verilen ad ise ‘Dil gelişim aksaklığı İki/çokdililikte’ denmektedir. Dil gelişimi bozukluğu edinilen tüm dilleri kapsadığından, bozuklukların derecesi ve semptomları farklılık gösterir. Çokdilli yetişen çocuklarda dil ve konuşma bozuklukları tek dilli büyüyen çocuklardan daha az rastlanmaktadır.

Genelikle maalesef dil gelişim bozuklukları çokdilli eğitime haksızca maledilmektedir. Dil bozukluklarının tekdilli büyüyen çocuklarda daha fazla görülmektedir; çokdilli yetişen çocuklara nazaran. Dil gelişimi bozukluğu olan çocuklar birçok dilli öğrenebilmekteler, iki/çokdillide tek dilli öğrenebilecekleri seviyede öğrenebilirler. Dil becerisini kazanmak çokdillilik sebebiyle zarar görmez. Sadece tek yapılmaması gereken şey, bir dili önce daha çabuk ve kolay öğrensin diye, diğer dilli/leri yasaklamak olur. Bu tavır sadece o zamana kadar edinilmiş dil becerisini çocuğun ellinden almak ve engel olmak demektir. Bu uygulanacak sistem yani yasaklama yada o dilli dil gelişimi bozukluğundan dolayı terk etmek, çocuğun tek dilli iyi derecede öğrenmesini sağlayacağının garantisini veren bir kanıtda yoktur.

Bugüne kadar iki/çokdilli büyüyen çocuklar ve gençler üzerinde yapılan araştırmalar sonucu bize göstermekte ki; iki/çokdilli büyüyenlerin zeka geilişimlerinde, dil gelişimlerinde, problemleri çözmede, anlama ve kavramada büyük avantajlarının oldukları, tek dilli büyüyen akranlarına göre ispatlanmıştır. Aileler bireysel kendi beklentileri adına çocuklarının gelecekleri için çokdillilikte stratejilerini geliştirebilirler ve bunu destekleyebilirler.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz