İbrahim Halil Yavuz

İbrahim Halil Yavuz

DÜNYA HAYATI

Dünyaya sınav için gönderildik. Bu sınavda varlıkla, yoklukla, hastalıkla, açlıkla imtihan edileceğiz. Bu saydıklarım bir liste olarak uzayıp gider bir sonu yoktur. Çünkü imtihanın amacı zaten budur. Herkesin geçtiği yollar, tâbi tutulduğu sınav farklıdır. Ama hepsinin ortak olarak açıldığı bir kapı var: Kuran-ı Kerim.

Bu sınavda her sorunun cevabı olan kitap, herkesin ulaşabileceği bir uzaklıkta. Her girişin bir çıkışı, her karanlığın bir aydınlığı olduğu gibi bu sınavında cevap anahtarını Rabbimiz bize ulaştırmış.

Bu sınavı diğer sınavlardan ayıran bir diğer önemli husus, sınav esnasında kitabı açıp bakmanın serbest olması. Ne enteresan değil mi? Rabbimiz bizi dünyaya sınav için yolluyor ama bu sınavda kitabı açıp bakmayı serbest kılıyor. Buradan bir sonuç çıkartacak olursak, Rabbimizin bizi affetmek, bize mağfiret etmek ve bize azap çektirmemek için gerekli yardımı yaptığını görüyoruz.

Bize de kulluk vazifemiz olarak bu imkanı değerlendirmek düşüyor. Osman bin Affân(ra)’dan rivayet edildiğine göre Nebi(sav) şöyle buyurmuştur: “Sizin en hayırlınız kuranı öğrenen ve öğreteninizdir.”
Allah bu sınavda hepimizi kazananlardan eylesin.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz