Nesrin GÖZÜKIZIL

Nesrin GÖZÜKIZIL

Farklı değilsen, yok olursun!

Farklılaşmak... Günümüz iş dünyasının altın anahtarı; rekabetin ana unsuru. Pazarlama uzmanların iyi bildiği bir slogan vardır: “Tüm P’leriniz doğruysa başarı olasılığınız artar.” Bu P’ler şunlar: Ürün (Product), Fiyat (Price), Tanıtım (Promotion), Yer (Place), Politika (Politics), Kamuoyu (Public Opinion).

Farklılışma stratejileri konusunda genel kabul gören yaklaşım; farklılaşmanın pazarlama karmasının her kalemi üzerinde yapılacak değişiklik ya da vurgu ile mümkün olduğu. Mümkün, ancak yeterli olmuyor.

Küresel rekabet artık P’lerin yetersiz kaldığı; tüm bunlarla birlikte farklılaşmanın esas haline geldiği dönemleri yaşıyor. Farlılaşmak ise herkes gibi yapmamak anlamına geliyor. Tek, ilk ve biricik olmak zorundasınız. Bunun için de sırtı yaratıcılığa yaslamak gerekiyor. Yaratıcı, yalın, anlaşılır, etkili, ve güvenilir mesajları en uygun zamanda, en doğru kanallar aracılığı ile, hedef kitlenize ulaştırmak pazarlamanın ana kuralı haline geldi.

Marka demek, farklılaşmak demektir. Rakip ise benzer demektir. Rakipler arasından sıyrılmak da, benzerler arasında farklılışmak anlamına geliyor. Yani öncelikle en az rakipleriniz kadar iyi olmak zorundasınız. Tüm ürün ve markalar önce tüketicilerinin nezdinde, hali hazırda var olan kalıplar ve kabul edilen ölçüler içinde benzeşir; sonra bu benzerlikler içinde farklılıklar sunmak üzere stratejiler geliştirir.

Bir markanın rakiplerine hangi ölçüde benzeyeceği ve hangi ölçüde farklılaşacağı son derece hayati bir konudur. Hem farklı; hem de benzer olmanın yolu ise, pazarlama ve kurumsal iletişim stratejilerinin ustalıkla yönetilmesini gerektiriyor.

Pazarlama alanında genel kabul gören farklılaşma araçları şöyle sıralanır:
1. Fiyat yoluyla faklılaşma
2. Özellik ile farklılaşma
3. Ürünün nasıl yapıldığı ile farklılaşma
4. İlk olma yoluyla faklılaşma
5. En son/yeni olma yoluyla farklılaşma
6. Liderlik ile farklılaşma
7. Köklülük ile farklılaşma
8. Tercih yoluyla farklılaşma
9. En geniş hizmet/ürün hattı ile farklılaşma
10. Uzmanlık yoluyla farklılaşma

Kurumsal iletişim araçlarının etkin kullanımı, artık bu geneleksel sıralamanın neredeyse en başına oturan kavram haline geldi. Küreselleşme ve bilgi teknolojilerinin gelişmesi ile birlikte rekabetin yoğunlaştığı pazar ortamında kurumlar, rakiplerinden farklılaşmak ve her alanda yaşanan gelişmeleri takip ederek kurum stratejilerini güncel gelişmeler ışığında yapılandırmak durumundalar. Özellikle iletişim, pazarlama ve halkla ilişkiler alanında yapılan çalışmalar ve yaşanan gelişmeler, kurumları rekabette üst sıralara taşıyacak araçlar.

Son yıllarda, kurumsal başarıyı gerçekleştirecek bu konuların, rekabette farklılaştırıcı üstünlük sağlayan, yönetilebilir bir süreç olduğu fikri genel kabul gören bir yaklaşım. Bu bağlamda kurumsal başarı, farklı olanın gelişebileceği bir ortamın yaratılması ve tüm hedef kitlelerin ‘fark’ı algılamaya ve sahiplenmeye odaklanmasıyla yakından ilgilidir. İşte bu nedenlerle farklılaşma çağında kurumsal başarıyı yakalamak için iletişim, pazarlama ve kurumsal iletişim alanında yaşanan gelişmelere gözünü kapatan kurumların başarıya giden yolları kapalı görünüyor.

Farklı ve verimli çalışmalar dileğiyle...

“İş fırsatları otobüsler gibidir; her zaman bir başkası geliyordur.”
Richard Branso

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz