Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

HAKSIZ İŞGAL TAZMİNATI NEDİR?

Haksız işgal tazminatı diğer adıyla ecrimisil;  sahibinin izni olmaksızın bir taşınmazın kullanılması sonucunda ortaya çıkan tazminat demektir. Hak sahibi kişi ,ecrimisil davasını açtığında haksız işgalde bulunan kişiden söz konusu bu haksız işgalin önlenmesini ve  taşınmazının kullanılmasından kaynaklı olarak geriye dönük beş yıllık süre içerisinde gerçekleştirilen haksız işgale ilişkin ecrimisili talep etmektedir. Söz konusu bu ecrimisil bedeli; dava sürecinde tarafların dilekçelerinde yazmış olduğu hususlar ve delillerin değerlendirilmesi sonucunda yapılan bilirkişi raporu doğrultusunda belirlenmektedir.

Ayrıca; bu süreçte taşınmazı rıza dışı kullanan yani haksız işgalde bulunan kişinin kötü niyetli olması olup;  ecrimisiltalebini ileri süren hak sahibinin de bu haksız kullanım nedeniyle  bir zararının olması gerekmektedir. Söz konusu zarar, taşınmazın izinsiz olarak kullanılması sonucu oluşan yıpranmadan kaynaklanabileceği gibi taşınmaz sahibinin mahrum kaldığı kâr nedeniyle de oluşabilmektedir. Bu süreçte  ecrimisiltazminatını isteyen hak sahibinin yani davacının,  davasını açmadan önce taşınmazını kullanan kişiye bu durumu bildirmesi gerekmektedir. Bu bildirim uygulamada intifadan men olarak ifade edilmektedir. Bu süreçte ; intifadan men koşulunun istisnaları da yine söz konusu olabilmektedir. Yani; karşı tarafa bildirimde bulunmadan direkt dava açılan durumlar da bulunmaktadır. Bu durumlar; ecrimisil istenen taşınmazın bağ, bahçe olması yani ürün veren bir taşınmaz olması ya da taşınmazın kamu malı olması veyahut taşınmazın kira geliri getiren yerlerden olması halinde  intifadan men koşulu aranmadan ecrimisil  talep konusu olabilmektedir. Dava sürecinde, ecrimisil talebinin ileri sürüldüğü kişi üçüncü kişi olabileceği gibi mirasçılar arasında da bu durum talep konusu yapılabilmektedir.Şöyle ki; miras bırakan babanızdan  kalanbir tarlada sizin de miras hakkınız olmasına rağmen ; kardeşiniz rızanız olmaksızın ağaçlardan elde edilen ürünleri toplamış ya da satmış yani bu ürünlerden  faydalanmış ise siz, kardeşinize dava açtığınız takdirde; geriye dönük olarak beş yıllık haksız işgal tazminatınızı talep konusu yapabileceksinizdir.

Söz konusu ecrimisil davalarında görevli mahkeme Asliye Hukuk Mahkemesi olup; yetkili mahkeme ise taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir. Dava açıldıktan sonraki süreçte;  mahkeme tarafından görevlendirilen bilirkişiler, taşınmazın olduğu yere giderek keşif yapmaktadırlar. Yapılan keşif sonucunda hazırlanan bilirkişi raporunda; taşınmazın konumu, imar durumu, yüzölçümü , taşınmazı haksız işgal eden kişinin söz konusu taşınmazı kullanımı sayesinde kazandığı gelir, haksız işgal edilen taşınmazın  tarım arazisi olması halinde  elde edilecek tarımsal verimlilik ve aynı yerde bulunan emsal nitelikteki taşınmazlar için oluşmuş ecrimisil bedelleri söz konusu ecrimisil bedelini etkileyen durumlar olarak belirtilebilmektedir. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz