Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

HIRS VE HASET

İslam’da kötü ahlâkın belirtilerinin başında hırs ve haset gelir. Kalbin önemli hastalıklarından biri olan hasetlik, bir kimsenin elindeki nimetlerin yok olmasını istemektir. Başkalarının malında gözü kalmak, başkalarını kıskanmak, saadetlerini arzu etmemek en kötü ahlâklardan birisidir. Peygamber Efendimiz: “Ateşin odunu yiyip bitirdiği gibi hasetlik de iyilikleri yer bitirir” Buyurmuştur.(Ebu Davud) Hak Tealâ, Felâk Suresinin beşinci ayetinde : “…ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden Alemlerin Rabbine sığınırım, de. ” buyurarak hasetlerin bu kötü duygularından kendisine sığınılmasını buyurmaktadır. Başkalarına verilen nimetleri çekemeyen, kıskanan kişiler boşu boşuna kendilerine üzüntü verirler, kendilerini ruhen yıpratırlar ve günaha girerler. Çünkü kıskanmakla, haset edilen kişinin malı-mülkü-güzelliği-sağlığı v.s. azalmaz veya bunlardan bir kısmı kendisine geçmez; haset eden kişi muradına eremez, Allah’ın yardımına nail olamaz.

Kul bir şeye karşı ne zaman hırs gösterirse, hırs onu kör ve sağır eder. O zaman şeytan fırsat bulur; insan hırslandığı zaman onu arzusuna götürecek her şeyi, kötü ve çirkin olsa da güzel gösterir. İblis haset yüzünden mel’un olmuş, rahmetten kovulmuştur; hırs da, kendisine bir ağaç hariç bütün Cennet serbest edilen Adem’i helak etmiştir! (İmam-ı GAZELİ, a.g.e.s. 91)

Belirtmeliyiz ki, birisinin durumuna imrenmek, özenmek, onun gibi olmaya çabalamak haset değildir. Olumlu bir tutum ve davranıştır. İnsanın gayretini artıran, maddi veya manevî durumunu düzeltmeye, özenip imrendiği kişinin durumunu yakalamaya sevk eden bir davranıştır.

ZİKİRLE, HEP ZİKİRLE

Yalandan, riyadan kaçılmalı,

Allah’ı zikirle, hep zikirle,

Semavî kapılar açılmalı,

Allah’ı zikirle, hep zikirle,

 

Açalım ol beyaz gonca gülde,

Mevlâ’ya akalım coşkun selde,

Kâbe’ye koşalım esen yelde,

Allah’ı zikirle, hep zikirle!

 

Hayattan, değerli ibret aldım,

Sık sık derin tefekküre daldım,

Tevazuda toprak gibi oldum,

Allah’ı zikirle, hep zikirle.

 

Kalbimin duygularını yazdım,

İlâhî aşk göllerinde yüzdüm,

Rüzgârdan Resûl selâmın sezdim,

Allah’ı zikirle, hep zikirle!

 

OYTAN’ım kalbin yanar kavrulur,

Yedi iklim dört köşe savrulur,

Nefis ıslah olup muma çevrilir,

Allah’ı zikirle, hep zikirle!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz