Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

Hz. Peygamber Efedimize (s.a.s.) Salât ve selâm getirmek

Rahmet ve merhametin eşsiz timsali, dini ve ahlâkî hayatımızın örnek şahsiyeti, hiç şüphesiz sevgili Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.s.) dir. Cenab-ı Allah, “(Ey Muhammed) ! Seni, ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik…”(Enbiyâ,21/107) buyurmaktadır. Âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz.Peygamber’in hayatı incelendiğinde; muhteşem özellikleri açıkça görülür. O, beşeriyete Allah’ın en mükemmel dini olan islâmiyeti tebliğ etmiştir.

O’na olan hürmetimizi ve sevgimizi göstermenin yolu olarak, Peygamber Efendimiz (s.a.s.) anıldığında, isminin duyulduğu her seferinde “Sallâllahu aleyhi ve sellem” şeklinde salât ve selâm getirerek O’na karşı hürmetimizi göstermeli ve saygıda kusur etmemeliyiz.
Hz. Peygamber(s.a.s.) Efendimiz, bir gün minbere çıkarken, her basamakta “Amin!” dedi. Sebebi sorulduğunda da:
-“Bana Cebrail Aleyhisselâm geldi ve,
--Yâ Muhammed, kimin yanında senin adın anılır da sana salâvat getirmez ve ölürse Cehenneme girer. Allah uzak etsin. ‘Amin!’ de, dedi. Ben de ‘Amin!’ dedim.” buyurmuştur.( İmam-ı GAZALİ, a.g.e. s.151)
Salât-ü selâm, tahiyyat-u ikram, her türlü ihtiram Efendimiz (s.a.s.)’ e, O’nun âline, ashabına ve O’nun yolundan gidenlere olsun !
GEÇ
Bu âlemin tek istemine,
Gel dostum, bir bakış at da geç!
Yaşamın gizem sistemine,
Gel dostum, bir bakış at da geç!

Doğanın dengesini bozmadan,
Kendi mezarını kazmadan,
Melek, kötü amel yazmadan,
Varlığa bir eser kat da geç!

Kavuşmak, Râb lütfuna şayan,
Anla, nasıl bir şeref-i şan!
Olma ol Ukbâ’da perişan,
İbadet zevkini tat da geç!

Gönül gözüyle nazar eder,
Göremeyen âh-u zâr eder!
Kâinat daim niyaz eder!
Kâbe’de sabahla, yat da geç!

OYTAN, mazide dağlar aştın,
Hâk rızası için hep koştun,
İlâhî aşk uğruna coştun,
Şeytana kaşların çat da geç!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz