İbrahim Halil Yavuz

İbrahim Halil Yavuz

İNSAN İLİŞKİLERİ

İnsanlar arası ilişkilerde nezaket, hoşgörü, saygı ve sevgi kriterlerine önem verildiği sürece bir toplumda yozlaşma söz konusu olamaz. Söz konusu toplumda kişiler arası ilişkiler sağlıklı bir biçimde gerçekleştiği sürece toplumda kişiler arası kenetlenme görülür. Böylesi bir toplumu sarsmak, bu toplumdan çıkar elde etmek mümkün olmaz. Çünkü kimse bir başkasının yanlışını görme taraftarı değil herkes kendini düzeltme çabasında olur.

Bu faktörlerin yanısıra toplumda dengeyi sağlayacak diğer önemli bir husus; denge ibaresinden de anlayacağınız üzere Adalettir. Toplumda herkese eşit davranılmadığı sürece, herkesten aynı hoşgörü aynı nezaket beklemek mümkün değildir. Çünkü devlet kademesinde bireyler arası eşitlik halkın kendi içinde de uyum içersinde yaşamasını sağlar.

Hz. Ali’nin (r.a.) “Adalet mülkün temelidir.” sözü bu yazdıklarımı doğrular niteliktedir. Bu sözde yer alan “Mülk” kelimesi Devleti ifade eder. Yani Adalet devletin temelidir sözüne çıkar. Tarihte devletlerin ele geçirilmesi belki kılıçlarla savaşarak olmuş olsada, o devleti elde tutmanın tek yolu adalettir. Yani asıl mesele devleti ele geçirmek değil, ele geçirilen devleti elde tutabilmektedir.

Sözün özü şudur ki: Bir toplumda insanlar arası ilişkileri iyi tutmanın o ülkedeki adaleti beraberinde getirdiği ve devletin tüm vatandaşlara eşit hükümde davranması insanlar arası ilişkileri olumlu yönde etkilediği değinilmesi gereken bir husustur.

Halkın devletten beklediğini devlet halka sunarsa, halk da devlete istediği uyumu sağlayarak yaşanabilir bir yurt meydana getirir. Yani hepimiz bir milletiz ve hepimiz bir devletiz.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz