Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

İNTİFA HAKKI NEDİR?

Mülkiyet hakkı, hak sahibi olan kişiye taşınır veya taşınmaz eşyayı kullanma ve yararlanma yetkisi veren haktır. İntifa hakkı ise;  mülkiyeti bir başkasına ait olan mal üzerinde kişiye tanınan yararlanma hakkı demektir. Bir taşınmazın tamamına (kuru mülkiyeti ve intifa hakkına) sahip olan kimse, intifa hakkı denilen hakkı kendi üzerinde tutarak taşınmazın kuru mülkiyetini bir başkasına devredebilmektedir. Bu şekilde kişi , aslında  kuru mülkiyeti başkasına ait olan bir taşınmazda yararlanma ve  kullanma  imkânını kendi üzerinde tutmuş olmaktadır. Bu durumun tam tersi de mümkün olabilmektedir. Başka bir deyişle ; mal sahibi olan kimse taşınmazın kuru mülkiyetini kendi üzerinde tutarak  bir başkası lehine intifa hakkının kurulmasını da  isteyebilir. Bu durumda ; taşınmazın kuru mülkiyetini kendi üzerinde tutan  kişi, o taşınmaza sahip olup; taşınmazın satışını bir başkasına  gerçekleştirebilmektedir. Belirtmek gerekir ki; üzerinde intifa hakkı olan taşınmaz bir başkasına da satılabilmektedir. İntifa hakkının bir başkasında olduğu durumda, taşınmazın kuru mülkiyetine sahip olan bu kişi, taşınmazın ancak bir başkasına satışını gerçekleştirebilmektedir.  Yani; intifa hakkı sahibine ,  taşınmazda kullanma ve  yararlanma yetkilerini vermiş olsa da  taşınmazın mülkiyetini  bir başkasına devretme yetkisini ne yazık ki  vermemektedir. Çünkü;  intifa hakkı sahibi yalnızca kullanma ve yararlanma hakkı sahibidir. Ancak taşınmazı yeni satın alan bu kişi de, taşınmaz üzerindeki  intifa hakkı  bir başkasında olduğu için bu kişi izin vermediği sürece o taşınmazı yine kullanamayacaktır. Taşınmazı satın alan üçüncü kişi de taşınmaz üzerindeki kullanım ve yararlanma hakkı bir başkasında olduğu için kendisi de bu taşınmaz üzerinde tam anlamıyla söz sahibi olamayacaktır.  Yani;  taşınmaz herhangi bir kimseye satılsa bile söz konusu intifa hakkı yine kaybolmayacaktır .

Ayrıca intifa hakkı , taşınır ve taşınmaz mallar üzerinde kurulabilen bir hak türü olup ; başkasına devredilmesi de söz konusu değildir.   Örneğin; taşınmazın kuru mülkiyetine sahip olan anne ; söz konusu bu taşınmaz üzerindeki intifa hakkını kızına verebilir. Bu durumda kuru mülkiyet sahibi olan anne, vefat edince söz konusu  taşınmaz  mirasçılarına geçecek olup;  intifa hakkı yine sona ermeyecektir. İntifa hakkı sahibi kızının  vefat etmesi durumunda ise; intifa hakkı mirasçılara geçemeyeceği için kendiliğinden son bulacaktır. Ayrıca bu süreçte söz konusu taşınmazın bir başkasına satışını ancak kuru mülkiyet sahibi olan anne yapabilecek olup; intifa hakkına sahip olan kızı bu taşınmazın bir başkasına satışını gerçekleştiremeyecektir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz