Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

İslam'ın doğuşu

İnsanoğlunun, bizâtihî “insan olarak” yaratılmış olması; diğer canlı varlıklardan ve hayvanattan ayrı ve üstün olarak kendisine akıl-fikir-düşünme-muhakeme yeteneği verilmiş olması; iyi ile kötüyü, güzel ile çirkini, doğru ile yanlışı, sevap ile günahı ayırt edebilme hasletine kavuşturulmuş olması; bunları daha iyi-daha kolay yapıp dünya sınavını geçebilmesi amacıyla kendisine yardımcı olacak-müşkülâtlarını çözecek Peygamberler de gönderilmiş olması; ayrıca Kitaplar da indirilmiş olması nedeniyle amellerinden sorumlu tutulmuş, yaptığı her iş-işlem-olay, her tutum ve davranış, her amel kaydedilmiş ve Mizan’da değerlendirilmek üzere hazır hale getirilmiştir.

Cenab-ı Allah’ın rızasını almış olan insanların zümresine katılabilmek için, ne yapmak gerekmektedir; yani iyi insan olmanın formülü nedir? Cenab-ı Allah bunun cevabını bizzat vermektedir: “İman edip, iyi ve güzel işler yapanları ise iyi insanlar zümresine katacağız.”( Ankebut,29/9) Allah Tealâ’nın istediği, tercih ettiği, olunmasını arzu ettiği-buyurduğu kul, kimseye kötülük yapmayan, herkesin elinden-dilinden emîn olduğu, ayrıca başkalarını iyilik yapmaya, hayır işlemeye teşvik eden kullardır. “Sizden hayra davet eden, iyiliği emreden ve kötülükten nehyeden bir ümmet olsun! İşte bunlar felâhı bulanların ta kendileridir.” (Âl-i İmrân, 3/ 104);

Hz. peygamber (s.a.s.) Efendimiz de: “Takva sahibi ol, insanların en çok ibadet edeni olursun; kanaat sahibi ol, insanların en çok şükredeni olursun; nefsin için sevdiğini insanlar için de sev, gerçek mü’min olursun!” (İbn Mâce, Zühd, 24) buyurmuştur.

İSLÂMIN DOĞUŞU !

Ol çağlarda insan içinde şeytan var!

Müşrik, putları eliyle kendi yapar,

Evreni yaratan Rabbimi bırakıp,

Çamurdan kendi yaptığı puta tapar!

 

Efendim, Asr-ı saadetin güneşi,

Görülmedi cihanda asla bir eşi,

Kâbe üzerine doğdu Nur Dağından,

Tüm putları yok etti, yaktı ateşi!

 

Lât, Menat, Uzza, Hübel’i bizzat kırdı.

Müşrikleri, çıldırtan bir öfke sardı!

Müslümana kahır, nefret, azap, çile,

İşkencede ah u zarlar Arş’a vardı!

 

Nur Dağı kadar yılmaz sabır gerekti,

İslâm’ın tek önderi, cesur- yürekli.

Geceye, şafak sökmezdi nuru olmasa,

Bu gün de muhtacız nuruna, sürekli!

 

OYTAN, karanlığı aydınlattı Kur’an,

Dine, bitmez-tükenmez güç verdi her an!

Ayetler kalplerimize şifa verdi,

Bizzat Mevlâ’mızdı yareleri saran!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz