Bülent ÖZATAY

Bülent ÖZATAY

KDV tebliğinde değişlik

İŞ DÜNYAMIZIN SIKINTILARI VE DİİB KULLANAN İHRACATÇI SANAYİCİLERİMİZİN KDV İADESİNE YÖNELİK KDV TEBLİĞİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK

15 Temmuz 2016 tarihi, Cumhuriyetimizin kurulduğundan beri 93 yıllık demokratik yaşantımızdaki en önemli tarihtir. Tek dişi kalmış canavarların heveslerinin akamete uğradığı bu tarihin önemi, önümüzdeki yıllarda çok daha iyi anlaşılacaktır.

15 Temmuz 2016 gecesinde yaşananların devlet yapısı ve milli ekonomimizde yarattığı yaraların derinliği korkunç boyuttadır. Devletimiz bir yandan bu yaraları temizlemek ve onarmak üzere kolları sıvamışken, diğer taraftan tek dişli canavarlar ekonomik taarruzlarına devam etmektedirler. Kredi derecelendirme kuruluşlarının siyasi içerikli tavırları bunun en güzel örneklerindendir.

15 Temmuz Sonrası İş Dünyamız ve Devletin Destekleri

Ekonomik karar organları dahil, ülke ekonomisinin bünyesinde ciddi anlamda çöreklenmiş bu yapıların temizlenmesinde; zaten çok zor durumda olan iş dünyamızın yaraları da maalesef büyümüştür.

Yukarıda da belirttiğim gibi, bu yaraları bir an önce iyileştirmeye çalışan devletimiz, yeni teşvik mekanizmalarını devreye sokarak, mali af kanunlarını getirerek, taksitli satış kurallarını yeniden gözden geçirerek, meskenlere ilişkin kdv oranlarında belli bir süre ile indirime giderek ve bunun gibi yollarla iş adamlarımızın yanında yer almış, onların sıkıntılarını giderme çabasına girmiştir. Hatta bankaların kredi faiz oranlarını düşürmelerine yönelik baskılar dahi Devletin, ülke ekonomisini canlandırmaya yönelik çabalarındandır.

Kdv Tebliğindeki Değişiklik

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının 04.10.2016 tarihli resmi gazetede yayımlanan 7 seri nolu KDV Tebliğinin 11’inci maddesi ile yapılan ve çok masumane gözüken ihracatçının katma değer vergisi iadesine yönelik değişiklik, ihracatçı sanayicilerimizde ciddi sıkıntılar yaratacaktır.

Dahilde işleme izin belgesi kullanan pek çok ihracatçı sanayicimiz, Devletin ülke ekonomisini canlandırmaya yönelik yoğun çabalarının olduğu bulunduğumuz dönemde, katma değer vergisi tebliğinde yapılan değişiklikle yeni sıkıntılar yaşayacak, yeni feryat sesleri oluşacaktır.

Bu feryadın sebebini; ihracatçının kanuni hakkı ve ödüllendirilmesi olarak özetleyebileceğimiz katma değer vergisi iade sisteminde yapılan değişiklikle, dahilde işlem izin belgesi kullanan ihracatçı sanayicilerin haklarının muhafaza edilirken ödüllerinin ellerinden alınması olarak özetleyebiliriz.

 

 

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz