Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

KULLUK BİLİNCİYLE GEÇİRİLEN BİR ÖMÜR

Allah Tealâ’ya kulluk etmenin reçetesi bizzat Kur’ân’da yazılmıştır. İslâm kurallarına uymak! İslâmiyet bir ilâçtır, bu ilâcı usulüne göre kullanırsan her derde devadır! Faydasını, yararını görür, şifanı bulursun! Yapılması gereken, Allah’a kulluk etmektir: Esasen yaratılışın amacı, hikmeti, sebebi de budur: “Ben cinleri ve insanları ancak Bana kulluk etsinler diye yarattım !” (Zâriyat,51/56).“..Hem korku, hem de ümit ile O’na kulluk edin!”  (Â’râf,7/56). Kulluk bilincimizi bir ömür boyu canlı tutmak için Cenab-ı Hak ile kurduğumuz gönül bağının ibadetlerimizle düzenli olarak beslenmesi gerekir.

Bu dünyada en büyük mertebe, Allah Tealâ’ya kulluk etmektir! Allah’a kulluk etmeyen bir insan yaratılış hikmetine uygun davranmamış demektir. Kulluk etmenin tek yolu da Cenab-ı Allah’ın emirlerine, buyruklarına uygun olarak yaşamaktır; kısaca ifade etmek gerekirse ibadet etmektir! “De ki: “İbadetiniz olmasa, kulluğunuz olmasa Rabbim size ne diye kıymet versin ki ? …” (Furkan,25/77). “Şimdi çalışmak zamanı, ibadet karın doyur muyor! İbadete vakit mi var!?” şeklindeki bir düşünce doğru bir yaklaşım değildir.

İslâmda ibadet etmek, en fazla işi olana, hiç zamanı olmayana göre düzenlenmiştir. Yeter ki iyi niyet ve samimi inanç olsun!. İslâm felsefesine göre, belirli şartlara uyarak çalışmak da, çocuklarının helâl rızkını kazanmak da, Devlete-Millete yararlı hizmet etmek de bir nevi ibadetten varsayılır. İbadetlerde asıl olan, imânla birlikte niyet, ihlâs, huşû ve takva dolu olan öz ve muhtevasıdır! İslâm dininde asıl ibadet türleri bizzat Kur’ân-ı  Kerim’de teker teker sayılmıştır. Ayrıca ibadetlerin yapılışı hakkında Hz. Peygamber Efendimiz de gerek açıkça sözleriyle, gerekse 23 yıllık bir yaşam modeli ile yani bizzat yaşayarak ve uygulayarak göstermiştir. Bu ibadetler, kelime-i şahadetin dışında, aynı zamanda İslâmın da şartları olan namaz, oruç, zekat ve Hac’dır.

“Sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et.”(Hicr,15/99) ayetiyle , son nefesimize kadar sorumluluğumuzun devam ettiğini hatırlatan Kur’an’ı Kerime uyma zamanıdır.

Ömür dediğin bu gizemli yaşam,

Damla damla akan bir kum saati!

Her damlada Râbbin rızasın kuşan,

Aç gözlü olma, getir şu kanaati!

           M.OYTAN

Doğal ikazdan insan ibret almıyor,

Yüceden yüce, şok edici güç gerek!

Çıkar çatışması yüzünden olmuyor,

Melekler nizam kursun gökten inerek!

        M.OYTAN 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz