Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

KUR’AN VE SÜNNET BİR BÜTÜNDÜR

Kur’an, Allah tarafından bütün insanlığa gönderilen, son ilâhî Kitap’tır. Hak ile batılı, doğru ile yanlışı, helal ile haramı birbirinden ayıran Furkan’dır. Ruha ve bedene şifa, ahlâkî hastalıkları tedavi eden devadır; dünya ve ahiret mutluluğunun yollarını gösteren Hüdâ’dır; insana yaratılış gayesini hatırlatan Zikirdir! Sünnet ise, sevgili peygamberimizin hayat tarzı, sözleri, fiilleri  ve onaylarıdır. Kur’an bize imanı ve Allah’a kul olmayı emretmiş, sünnet imanın hakikatlerini öğretmiştir. Kur’an, bize imanımızın gereği olan ibadetleri emretmiş, sünnet bu ibadetleri nasıl yapacağımızı göstermiştir. Kur’an bize ahlaklı olmayı emretmiş, sünnet ise erdemli bir hayata model olmuştur. Kur’an ve sünnet ayrılmaz bir bütündür. Ne tekim, Peygamber Efendimiz, Veda Hutbesinde: “ Size iki şey bırakıyorum, onlara sımsıkı sarıldığınız sürece yolunuzu asla şaşırmazsınız.

Bunlar; Allah’ın kitabı ve Peygamberinin sünnetidir!” buyurmuştur.  Kur’an ile sünnet arasına mesafe koymak, “Kur’an bize yeter!” diyerek sünnetin dindeki yerini hafife almak, Peygamberimizin sahih bilgileri hakkında şüphe uyandırmak iyi niyetle bağdaşan bir davranış değildir; art niyetli bir vebaldir.(22, 03.2019 tarihli Cuma Hutbesinden.) Birkaç seneden beri Hristiyanlar arasında İslâm’a karşı ilginin ve sevginin artması, Müslümanlığı seçenlerin sayısının çoğalması sebebiyle panik olan Batı’nın, yerli işbirlikçilerle beraber, yazılarla, konferanslarla, karikatürlerle yaptıkları bu tür hezeyan, saldırı ve çıkışlarının amacı, Peygamber Efendimizi itibarsızlaştırmak, sünneti din ve ahlak kaynağı olmaktan çıkarmak; İslâm’ın kolunu-kanadını kırmak, altını oymak, böylece yarım-yamalak-anlamsız bir din haline getirmektir. Gaflet içindeki yerli işbirlikçiler ne kadar yardım ve gayret ederlerse etsinler asla başarılı olamayacaklardır. Çünkü samimi Müslümanlar sünnetin dine anlam kazandıran aslî bir unsuru olduğunu çok iyi bilmektedirler.

 

BULUT AĞLAR

Bünyenin hüznü ruhlara kalır,

Gecenin yerini  şafak alır,

Allah’a yakaran tüm canların,

Duaları bir gün kabul olur!

 

Gök ağlamazsa yeşillik gülmez,

Gençlik-güzellik kimseye kalmaz,

Dünya-ahret çün çalışan canlar,

Eser yaratır, anılır ölmez!

 

“Testide ne varsa hep o sızar”,

Cahilin nefsi uslanmaz, azar!

İlim-irfan sahibi olanlar,

Nefsin isteğinden güçlük sezer!

 

Gözyaşı varsa has rahmet iner,

Can suyu yağmur, toprağa siner,

Gelenler gider dar-ı Ukbâ’ya

Doğal devrân döner, güneş söner!

 

Oytan’ımı, her zaman koruyan,

Ömür boyu peşinden sürüyen,

Yüce Mevlâ emri vaki olur,

Sade kul olur Hakka yürüyen!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz