Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

MELEKLER İYİ İNSANIN DOSTUDUR

Mevlâna Hazretleri, bazı insanlara meleklerin özendiğini, bazılarına da şeytanın bakıp bakıp da iyi ki insan olmadığına şükrettiğini söyler. Meleklerin, özendikleri mü’minlere olan düşkünlüğü o derecededir ki, onların birisinin yaptığı herhangi bir iyilik üzerine  yoğun şekilde dua veya istiğfâr ederler. Bir mü’min insanlara hayır öğretecek olsa, melekler ona dua ederler. Âlim için, göklerde ve yerde olanlarla birlikte melekler de istiğfâr ederler. Yani günahlarının bağışlanması için Allah’a niyazda bulunurlar. Bir mü’min, namaz kıldıktan sonra oradan kalkıncaya kadar melekler onun için “Allah’ım onu bağışla, ona rahmet et” diye dua ederler. Bir mü’min dua ettiğinde melekler de onun duasına “Âmîn!” derler. Açıkça anlaşılmaktadır ki, melekler mü’minlerle dostturlar, arkadaştırlar; iman kardeşidirler. Mü’min kişi, dünya hayatı boyunca meleklerin arkadaşlığında ve onların gözetimi altında yaşar; kendisi bundan haberdar olmasa veya unutsa bile meleklerin ona olan ilgisi hiçbir zaman ihmale uğramaz. Bir ömür böyle geçtikten sonra, gizliliğin açığa çıktığı o an gelir. O an, dünya perdesinin kapanıp ebedi hayatın gözler önüne serildiği andır. Mü’min, o sadık dostlarını işte o anda gözüyle görür ve müjdeyi onlardan alır.” (Ümit Şimşek, a.g.e.s. 115-117). Bu ifadeler aslında Fussilet suresinin 30-32. ayetlerinin ve aşağıdaki ayetlerin anlamına uygundur.

-“Melekler, onların canlarını iyi kimseler olarak alırken, ‘selâm size! Yapmış olduğunuz iyi işlere karşılık girin cennete’ derler” (Nahl,16/32).

YETİŞ İMDADIMA

 

Yaptığım dualar menzile gitmez,

Yetiş imdadıma Ey Şah-ı Cihan!

Dertliyim ruhen acılarım bitmez,

Yetiş imdadıma Ey Âl-i Sultan!

 

İftira-gıybet günahlar peşimde,

Fısk u fücur, fitne dolu içimde,

Dedi-kodu var en yüksek biçimde,

Yetiş imdadıma Ey Şems-i Cihan!

 

Kalbi yanık mümin bekler şefaat,

Yüce Mevlam sana verdi icazet,

Kırık kalpler nasıl görsün imaret?

Yetiş imdadıma Ey Derde Derman!

 

Yollara düşüp Mescidine varsam,

Gönül gözümle nur yüzünü görsem,

Yanık yüreğime merhemin sürsem,

Yetiş imdadıma Ey Sırr-ı Fürkân!

 

OYTAN’ım,  gözyaşı dök, rahmet iner!

Mevlâ’ya yakar, tüm acılar diner,

Melek vasıfları şeytanı yener,

Yetiş imdadıma Ey Tevhid-i İrfan!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz