Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

MİRASTA SAKLI PAY NEDİR ?

Miras bırakan kişi,  vefatından önce  yapmış olduğu vasiyetname ile ya da miras sözleşmesiyle mirasçısını mirasçılıktan çıkartmış olabilir veyahut bu vasiyetname ile saklı paylı mirasçılarının , miras malları üzerindeki saklı paylarını  ihlal etmiş olabilir. Yani; miras bırakan, mal varlığının kimlere hangi oranda paylaştırılacağını yapacağı vasiyetname ile kendisi belirleyebilmektedir. Miras bırakanın,miras payı üzerinde istediği gibi tasarrufta bulunabileceği bu kısım saklı pay dışında kalan miras payıdır. Miras payı üzerindeki saklı payda ise; miras bırakan istediği  gibi tasarrufta bulunamamaktadır. Saklı pay denilen bu kısım,miras bırakanın malvarlığı üzerinde tasarruf edemediği yasal miras payının bir kısmı anlamına gelmektedir. Saklı pay sahibi mirasçıların miras payı üzerindeki saklı payları hukuken korunduğu için miras bırakan bu paya müdahale edememektedir. Saklı pay sahibi olan bu mirasçılar ; miras bırakanın anne ve babası, eşi ve varsa alt soyu yani çocuklarıdır. Bu süreçte miras paylaşılmadan önce yapılması gereken mirasçılık belgesinin alınması gerektiğidir. Bu şekilde mirasçılar ortadaki miras malında haklarının olduğunu iddia edebilecektir. Belirtmek gerekir ki, miras bırakanın  mirasçılarını saklı paydan mahrum edebilmesi için ; kanunda yazılı olan nedenlerin gerçekleşmesi gerekmektedir. Bu nedenler; mirasçının, miras bırakana veya miras bırakanın yakınlarından birine karşı ağır bir suç işlemesi veyahut miras bırakana ya da miras bırakanın aile üyelerine karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi olarak gösterilebilir.

Miras bırakan, ölmeden önce yapacağı bir vasiyetname ile sizin mirastaki saklı pay oranınıza müdahalede bulunmuşsa şayet; saklı payı zedelenen mirasçı olarak sizin ‘’Tenkis Davası’’ açarak saklı payınızı mahkemeden talep etme hakkınız bulunmaktadır. Tenkis davası ile aslında mirasçılar arasındaki mal paylaşımının adil bir şekilde tekrarlanması amaçlanmaktadır. Söz konusu bu davada; saklı pay, yasal miras payı üzerinden hesaplanmaktadır. Saklı payı zedelenen bu mirasçının davasını açacağı mahkeme ile ilgili olarak , miras bırakanın son yerleşim yerindeki Asliye Hukuk Mahkemesi görevli mahkemedir. Açılacak olan tenkis davasının davalı tarafı ise; miras bırakanın miras malı üzerindeki tasarruf oranını aşarak saklı payların hepsini zedeleyerek malını bıraktığı kişilerdir. Ayrıca ; miras bırakan kişi hayatta iken mirasçının miras hakkı ve saklı pay hakkı henüz doğmadığı için  tenkis davası ile ilgili olan  taleplerin miras bırakanın vefatının ardından mahkeme önünde ileri sürülmesi gerekmektedir. Söz konusu bu tenkis davasının ; miras payı üzerindeki saklı payınızın başkalarına bırakıldığını öğrendiğiniz andan itibaren bir yıl ve her halde vasiyetnamelerde açılma tarihinin, diğer tasarruflarda mirasın açılması tarihinin üzerinden on yıl içerisinde açılması gerekmektedir. Vasiyetnamenin açılması demek ; sulh hukuk hakimi tarafından ortadaki vasiyetnamenin mirasçılara okunmasıdır. Bu şekilde mirasçıların vasiyetnameden haberleri olmuş olmakla birlikte süreçle ilgili olarak dava açma süreleri de işlemeye başlamaktadır. Tüm bu hususlardan ötürü ; söz konusu davanın kanunda belirtilen süreler içinde açılması hak kaybı yaşanmaması açısından önem arz etmektedir. 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz