Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

NAFAKA ARTIRIM DAVASI NASIL AÇILIR?

Boşanma davası devam ederken ya da davanın sona ermesi ile maddi anlamda zorluğa düşecek tarafın, diğer taraftan kendisi için veya velayeti altındaki ortak çocukların geçinebilmesi için talep etmiş olduğu paraya nafaka denmekte olup dava sürecinde tarafların birbirlerine bakma yükümlülükleri yine devam etmektedir. Nafaka çeşitleri tedbir, iştirak ve yoksulluk nafakası olup nafaka miktarı ve ödeme şartları mahkeme tarafından takdir edilmektedir. Bunlar içerisinde tedbir nafakası , boşanma davasının açılmasıyla birlikte hâkim tarafından hükmedilen ve dava sonucu kesinleşinceye kadar devam edebilen tarafların boşanma sürecinde zorluğa düşmemesi için verilen para olup, iştirak nafakası ise velayet hakkı kendisine verilmeyen tarafın, çocuğunun bakım ve eğitim giderlerine destek olmak amacıyla  ödeme gücü doğrultusunda vermiş olduğu nafaka türüdür. Yoksulluk nafakası ise boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek tarafın (eş), diğer taraftan (eşten) daha fazla kusurlu olmamak kaydı ile almış olduğu nafaka türüdür. Tarafların mali durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hallerde mahkeme tarafından hükmedilen nafakanınarttırılması mahkemeden talep edilebilmektedir. Yani nafaka alacaklısının ihtiyaçlarının artması, mevcut nafakanın giderleri karşılayamaması ve nafaka borçlusunun ekonomik gücündeartış olması durumunda değişen koşullara göre nafakanın arttırılması hususunu hakim takdir etmektedir.

Bu süreçte tarafların sosyal ve ekonomik durum araştırması sonucunda aylık gelirlerinin ne kadar olduğu, adlarına kayıtlı herhangi bir mal olup olmadığı sorgulanarak nafaka yükümlüsü olan kişinin ekonomik durumu göz önünde bulundurularak nafaka miktarı belirlenmektedir. Aynı şekilde çocuk için ödenecek nafakada da çocuğun hangi okula gittiği, aylık giderinin ne kadar olduğu, nafaka talep eden tarafın evlilik içerisindeki maddi durumu gibi hususlarda göz önünde bulundurularak çocuk hakkında ödenmesi gereken nafakanın miktarı takdir edilmektedir. Bu hususta mahkeme tarafından hükmedilen nafakanın az gelmesi durumunda taraf, haklı gerekçelere dayanarak nafaka arttırma davası açabilmektedir.Tarafların mali durumlarının değişmesi, nafaka ödeyen kişinin mali durumunda artış olması ya da nafaka alacaklısının mali durumunun kötüleşmesi şeklinde ortaya çıkmaktadır.

Anne ve babanın ödeme gücünde veya benzeri hayatkoşullarının değişmesi halinde, nafaka miktarının yeniden belirlenmesi veya nafakanın tamamen kaldırılmasının mümkün olduğu yine kanunda belirtilmiştir. Değişen ekonomik durum sonucunda nafaka alacaklısı olan tarafın açtığı davada ihtiyaçlarının arttığını, müşterek çocuğun eğitimi gibi ortaya çıkan masraflar nedeniyle tarafına ödenen nafakanın giderlerini karşılamadığını belirtmesi gerekmekte olup, dilekçe ekine nafaka ödeyen kişinin maddi durumunun iyi olacak yönde geliştiğini kanıtlayan belgelerin de eklenmesi süreç açısından önemlidir. Tüm bu hususlardan ötürü, ekonomik koşullarda meydana gelebilecek değişmeler nedeniyle taraflar nafakanın artırılmasını veya azaltılmasını veyahut da tamamen kaldırılmasını mahkemeden talep edebilmektedir.

 

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz