Avukat Gülsen Tutoğlu

Avukat Gülsen Tutoğlu

NİŞAN BOZULDUKTAN SONRA HEDİYELER GERİ İSTENEBİLİR Mİ?

Nişanlanma, iki kişinin  ileride birbirleriyle evlenmeyi karşılıklı olarak vaat etmeleri ve bu husustaki niyetlerini birbirlerine açıklamasıdır. Bu süreçte tarafların nişanlı kaldıkları süre zarfında  birbirlerine almış  oldukları hediyeler, nişanın bozulması ile gündeme gelmekte ve taraflar arasında çeşitli sorunlara sebebiyet vermektedir. Nişanın bozulması halinde mağdur olan taraf , nişanın bozulmasına sebebiyet veren karşı tarafa  hukuken  “Maddi Tazminat”, “Manevi Tazminat” ve “Nişan Hediyelerinin İadesi” davalarını açtığı takdirde hakkını elde edebilecektir. Nişanın bozulması durumunda  en  önemli problem nişanlı kalınan süreçte  tarafların birbirlerine almış oldukları hediyelerin geri verilip verilmeyeceği hususudur. Nişanlı kalınan dönemde alınan  hediyelerin geri verilmesi ile ilgili kanunumuzda; “Nişanlılık evlenme dışındaki bir sebeple sona ererse, nişanlıların birbirlerine veya ana ve babanın ya da onlar gibi davrananların, diğer nişanlıya vermiş oldukları alışılmışın dışındaki hediyeler, verenler tarafından geri istenebilir.” denilerek hediyelerin geri istenebileceği hüküm altına alınmıştır. Hediyelerin iadesini talep edebilecek kişilerin kimler olduğu  kanunumuzda ; Hediyeleri veren nişanlı, Nişanlının anne ve babası ,  Nişanlının anne ve  babası gibi davranan kişiler olarak sayılmıştır. Bu saydığımız kişilerin; nişanlılık döneminde almış oldukları hediyelerin geri verilmesini, nişanın bozulmasına sebebiyet veren  diğernişanlıdan talep etmeleri gerekmektedir. Nişanlılık döneminde verilen hediyelerin geri istenebilmesi için söz konusu hediyelerin alışılmışın dışında yani normal hediye olarak nitelendireceğimiz eşyadan daha pahalı ve farklı olması gerekmektedir. Hangi hediyelerin alışılmışın dışında olduğu ise  tarafların ekonomik ve sosyal durumlarına , yaşanılanbölgenin örf ve adetlerine göre değerlendirilecektir. Ziynet eşyalarının genel olarak  alışılmışın dışında hediyeler olduğu kabul edilmektedir. Bu hususta alışılmışın dışındaki hediyelere ;  altın, kolye, bilezik, saat, cep telefonu, araba, ev  gibi örnekleri verebiliriz. Şayet bu hediyeler geri verilemiyorsa hediyenin maddi değeri ölçüsünde tarafınıza geri verilmesi  gerekmektedir. Bu örnekler dışında;  nişanlıya verilen çiçek, çikolata, elbise  gibi alışılmış hediyelerin ve  kullanımdan kaynaklı olarak eskiyen ya da tüketilen hediyelerin ise iadesi  istenemeyecektir.

Nişanın bozulması nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası da açabilirsiniz. Açtığınız bu davada davalı nişanlınızın kusurlu olması gerekmekte olup bu davada kusurun tespiti de önem arz etmektedir. Oysa ki; Nişan Hediyelerinin İadesi Davasında davalı taraf olarak gösterilen, nişanın bozulmasına sebebiyet veren nişanlınızın kusurlu olup olmamasının  birönemi yoktur. Davanın açılması için nişanın sonlanmış olması yeterlidir. Kanunumuzda maddi tazminat ile ilgili olarak; ‘’Nişanlılardan biri haklı bir sebep olmaksızın nişanı bozduğu veya nişan taraflardan birine yükletilebilen bir sebeple bozulduğu takdirde; kusuru olan taraf, diğerine dürüstlük kuralları çerçevesinde ve evlenme amacıyla yaptığı harcamalar ve katlandığı maddi fedakarlıklar karşılığında uygun bir tazminat vermekle yükümlüdür. Aynı kural nişan giderleri hakkında da uygulanır.’’ denmekle aslında kusuru ölçüsünde tarafların maddi tazminat ödeyebileceği hüküm altına alınmıştır. Yine kanunumuzda manevi tazminat ile ilgili olarak ‘’Nişanın bozulması yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevi tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.’’ denmekle aslında kusuru ölçüsünde tarafların manevi tazminat ödeyebileceği hüküm altına alınmıştır.

Nişanın bozulmasına sebebiyet veren nişanlınızın, nişanlı kaldığınız süre zarfında kendisine  almış olduğunuz  alışılmışın dışındaki  hediyeleri  size   geri vermemesi halinde nasıl bir yol  izlemeliyim derseniz?

Sizin , karşı taraf olan nişanlınıza karşı ‘’Nişan Hediyelerinin İadesi Davasını’’  açmanız gerekmektedir. Davacı taraf olarak sizin, bu davada hediyelerin verildiği sırada aranızda  geçerlibir nişanlılık ilişkisinin olduğunu, almış olduğunuz hediyelerin alışılmış dışı olduğunu ve  nişanlılık sebebiyle aldığınızı ispat etmeniz gerekmektedir. Davanızı ,  davalı taraf olan  nişanlınızın yerleşim yerinde bulunan Aile Mahkemesi’nde açmanız gerekmektedir. Söz konusu davanız, nişanınızın bozulduğu tarihten itibaren 1 yılın geçmesi ile zamanaşımına uğrayacağı için bu süreye dikkat etmeniz hak kaybı  yaşamamanız açısından önem arz etmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz