İbrahim Halil Yavuz

İbrahim Halil Yavuz

ÖZENEN DEĞİL, ÖZENİLEN

İnsanları birbirinden ayıran belirli özellikler vardır. Bunlar, boy, kilo, göz rengi, ten rengi, yaş farkı, dil, din, ırk diye liste uzayıp gider. Bu tarz fiziksel farklılıklar insanları birbirinden ayırmak konusunda işe yarar.

Lakin bu fiziksel farklılıkların yanı sıra, kişiyi diğer insanlardan ayıran -fiziksel özelliklerden daha önemli olan- manevi özelliklerde vardır. Bu listeyi de şu şekilde sıralayabiliriz; merhamet, vicdan, ahlak, aile terbiyesi, çevreye saygı. Bu özellikler dışardan görülmez, insanları tanıdıkça anlaşılır. Maneviyata önem veren insanlar dış görünüşe önem vermezler çünkü asıl mesele insanın dışarıdan görünen tarafı değil dışarıdan görünmeyen tarafındadır.

Bir insan manevi duygulardan yoksun olursa, dışardan görünen profili ne kadar dikkat çekici olursa olsun onunla yapılan her şeyin sonunda pişmanlık ağır basacaktır. Çünkü bir eylemde bulunurken karşıyı düşünmeyip sadece kendini düşünmek doğru olmayacaktır.

Ayrıca bu tarz insanlara sempati duymak ile bir heykele sempati duymak bir teraziye konulursa eşit geleceğine inancım tam. İçinde hiçbir duyguyu barındırmayan, taştan yapılmış bir heykelin çevreye hiçbir zararı olmaz lakin içinde hiçbir duyguya yer olmayan bir birey her an bir problem çıkarma eğilimindedir.

Manevi duyguları gelişmiş ve çevresi tarafından sevilen bireyler hayattan memnun, sevdiği işi yapan, ailesi ve çevresiyle sorun yaşamayan insanlardır. Çünkü içlerindeki bazı duygular onları doğru davranışlarda bulunmaya sevk etmektedir. Bu hâl olunca da kişinin başarılı bir birey olması kaçınılmaz olur. Bir noktada insanın başarısını içinde bulunduğu duygulara bağlamak yanlış olmaz.

Toplumda sevilen, işi görülen ve toplum tarafından benimsenmiş kişiler, maddi yönleri ve dış görünüşleri değil kişilik özellikleri ve manevi duyguları gelişmiş, çevresine saygılı, aile terbiyesi almış, düzene aykırı değil düzen kurmaya yönelmiş kişilerdir. Bu tarz insanların sayısının her geçen gün biraz daha artmasını ümit ediyor ve düzen karşıtı, sadece bencillik duygusunu geliştirmiş kişilerin ise doğru yola iletildiğini toplumumuzda görmek istiyoruz. Özenen değil özenilen bir toplum olmak istiyoruz.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz