Psk. Alev Gamze Akbay

Psk. Alev Gamze Akbay

Peki, sen değerli misin?

Bir bebek dünyaya geldiğinde yaşamına çaresizlik duygusuyla başlar. Çünkü çevresinde güçlü yetişkinler vardır ve bilmeden, tanımadan yetişkinlerin arasına girmiştir. Bu çaresizlik duygusu çocukluk dönemi boyunca devam eder. Daha sonraki yaşantısında da ya etrafındaki güçlü yetişkinlere karşı üstünlük kurmak için çabalar, bununla da yetinmeyerek kusursuz bir insan olmaya çalışır.

İnsanın dünyaya gelişi ile yaşanmaya başlayan ve ömür boyu süren bu duygu evrenseldir. Çünkü doğadaki tüm varlıklar eksi bir durumdan artı bir duruma geçmek için sürekli bir çaba içindedirler. İnsandaki eksiklik duygusu da, bireyin gelişimi ve insanlığın evrimi için gerekli bir dürtüdür. Ama çoğumuz, bu duygunun varlığını yadsıma eğilimindeyizdir. Çünkü eksiklik, toplumsal değer yargılarına göre arzu edilmeyen bir durumdur.

Bu nedenle, eksik yönlerimizi ancak bazı durumlarla yüz yüze geldiğimizde kabul ederiz. Eksiklik duygusu, bireyin yaşamını sürdürebilmesi ve gelişebilmesi için zorunludur. Zira eksikliğin farkedilmesi insanı güdüler ve eyleme geçirir.

Değersizlik duygusu ise, eksiklik duygusundan çok daha farklıdır. Bu duygu kökenini çocukluk yaşantılarından alır. Bir insanın kendisini başka insanlardan daha değersiz bir varlık olarak algılanmasını tanımlar. Bir çocuğa değer verilmemesi, onu kendine özgü hakları olan özerk bir varlık olarak tanımama anlamına gelir. Çünkü bir insana değer vermek, onun gerçeklerini anlamaya çalışmak ve onu olduğu haliyle benimsemeyi gerektirir.

Birey varoluşunun getirdiği sorunlara gerçekçi ve güvenli bir şekilde yaklaşabiliyorsa, değersizlik duyguları yaşamaz. Yenilgiyi de bir başarı gibi yaşamın doğal bir parçası olarak kabul ettiğinden, karşılaştığı durumlardan ve kendisi ile ilgili gerçeklerden kaçmaz. İç dünyasındaki çaresizlik duyguları ile dış dünyadan gelen zorlanmalar onu yapıcı çabalara yöneltir.

Değerli olmak ne demek? En iyisi sensin denmesi mi; yoksa el üstünde tutulmak mı? Hayır, ikisi de değil.Benim dediğim anlamda böyle değil! Değerli olmak; birey olarak fikrine, duygularına, en çok da varlığına değer verildiğinin bilincinde olmaktır.

İnsan kendine değer verebildiği oranda başkalarına da değer verir; diğer insanlara gerçek anlamda değer verdiğini hissettikçe kendisini de değerli bulur. Peki, sen değerli misin?                                             

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz