Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

RAVZA-İ MUTAHHARA= CENNET BAHÇESİ

Peygamber Efendimizin mübarek kabri ile minber arasında kalan kısma Ravza-i Mutahhara yani cennet bahçesi denir. Mescid-iNebevî’de bu bölüm, yeşil halı döşenerek belli edilmiştir. Peygamber Efendimiz, bir hadislerinde: “Evim ile minberim arası, Cennet bahçelerinden bir bahçedir” buyurmuştur. Ravza-i Mutahhara’nın güneyi, kitap rafları ile sınırlandırılmış olup; doğudan batıya 22 metre, kuzeyden güneye 15 metre olmak üzere yaklaşık 330 metrekare genişliğindedir. Burada hissedilen manevî huşû, huzur ve havayı anlatmak mümkün değildir.İlk dönemlerde sütun ve direkleri hurma gövdesinden olanRavza-i Mutahhara, Osmanlı Sultan’ı III. Selim döneminde damarsız beyaz mermerle kaplanmıştır. 16 adeti Ravza’da, 7 adeti selamlama yolunda, 2 adeti doğu, 3 adeti batıda, 5 adeti Hücre-i Saadette yer alan bu beyaz sütünlar ecdadımızın bu kutsal mekâna hürmet ve hizmetini göstermektedir. ( Bahattin Akyön, a.g.e..s. 366). Mescid-i Nebevî, Mescid-i Haram’dan sonra yeryüzündeki mescitlerin en faziletlisidir.Ravza-i Mutahhara’da bilinçli bir şekilde bulunan, namaz kılan veya başka bir ibadette bulunan kişi, yaptığı ibadetleri cennet bahçelerinden birinde yapmış gibidir. İmam Malik, “Bu bahçe, gerçek bir cennet bahçesidir ve ahirette cennete nakledilecektir…” demiştir. ( Semhûdî, Vefâ’ü’l vefa bi-Ahbâri dâri’il Mustafa, Beyrut 1422) Resulullah (s.a.s.) Efendimiz: “Benim bu Medine Mescidimde kılınan bir rekat namaz, Mescid-i Haram hariç, diğer mescitlerde kılınan bin rekat namazından hayırlıdır…” buyurmuştur.

Resulullah Efendimiz, sağlığında olduğu gibi, vefatından sonra da Ravza-i mutahhara’dadır, yeri değişmemiştir; sağlığında ziyaret edenle, şimdi ziyaret edenin vardığı mekan aynıdır. Vefatından sonra Ravza’yı ziyeret eden, sağlığında ziyaret etmiş gibidir.

CANIM

Düşünüp, geç kalmadan
Haddini bilmelisin!
Günaha tövbe edip,
Kalp pasın silmelisin!
Sırtındaki günahlar,
Hayır getirmez canım.

İslâm dini açıktır,
Hiçbir zorluğu yoktur!
Kurallara uyanın,
Amel defteri paktır!
Yüce Rabbe tapınmak,
Değer yitirmez canım,

Sana hiç zarar vermez,
Yüce Resûl’ü övmek!
Şefaat etmez ise,
Boşadır dizin dövmek!
Peygamber muhabbeti,
Sevgi bitirmez canım!

Oytan has amelleri,
Epeyce artıralım,
Ruhen kıbleye dönüp,
Diz çöküp oturalım!
Fitre-zekat vermek,
Seni batırmaz canım!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz