Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

SALİH AMEL

Salih amel, hem dünyada hem de ahrette bize fayda sağlayacak, hayırlı ve helâl  işlere denilir.Yüce Rabbimiz, Sebe Suresinin 37. ayetinde “ Ne mallarınız ne de çocuklarınız, sizi bizim katımıza daha çok yaklaştıran şeylerdir ! Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için işlediklerine karşılık kat kat mükâfat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içindedirler.” (Sebe, 34/37)buyurmaktadır. Böylece, Cenab-ı Allah, bizlere dünya nimetleri olarak verilmiş olan mallarımızın ve çocuklarımızın Allah’ın rahmetine yaklaştırmakta yeterli olmayacağını; iman etmemizin ve salih amel işlememizin de şart olduğunu haber vermektedir.

Bir bakıma Allah, iyilik ve kötülük işlememiz konusunda kendi irademizle bizi baş başa bırakmaktadır. Ancak, Allah bizim iyilik yapmamıza rıza göstermekte ve bundan hoşnut olmakta, kötü fiiller işlememize ise razı olmamaktadır. Mümin olarak bu dünyadan salih amellerle güçlendirilmiş bir imânla göçebilmemiz için imânımızı güçlendiren ibadetleri yerine getirmeli ve Allah’ın hoşnutluğunu ve rızasını kazanmamıza yardımcı olacak hayırlı amellere devam etmeliyiz.

SALİH AMEL -2

   

Ecel tez gelip çatar bir gün,

Beden toprağa yatar bir gün!

Vâdeyle ebedî ahdin yok!

Beden toprağa yatar bir gün!

​​

Tez,Kur’an yolunu seçmeli,

Helâl yiyip, helâl içmeli,

Muhtaca çok yardım ederek,

Ol Sırat’tan kolay geçmeli!

 

Yardımda elin çok açmalı,

Günahtan daima kaçmalı,

Has insan-ı kâmil olarak,

Ukbâ’ya yüzü ak göçmeli!

 

Gençleri mutlak eğitmeli,

Cahili dikkatle gütmeli,

Mal-mülk-sağlık-esenlik için,

Allah’a daim şükretmeli!

 

Doğan Güneş mutlak batıyor,

Bülbül gülzarlarda ötüyor,

OYTAN’ım garip, çırpınarak,

Elinden geleni yapıyor!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz