Asım GÜZEL

Asım GÜZEL

Siyasi felsefenin yansıması

Bakanlar Kurulu, bazılarını birleştirerek, bazılarını ise dönüştürerek, on yeni Bakanlık kuruluşu ile başlıyor “Ustalık Dönemi” çalışmalarına.

Bazı Devlet Bakanlıkları, “Avrupa Birliği Bakanlığı”, “Ekonomi Bakanlığı”, “Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığı” gibi, doğrudan isimleri ile ifade edilir hale getirilirken, bazıları ise birbirleri ile ilişkilendirilerek birleştiriliyor yeni düzenlemede.

“Bayındırlık ve İskân Bakanlığı”, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”na, “Çevre ve Orman Bakanlığı” ise “Orman ve Su İşleri Bakanlığı”na dönüştürülüyor.

Bu tür ilişkilendirmelere dayalı kurumlaşma arayışları yeni bir anlayış değil yönetim yapılandırılmalarında. Genellikle de iktidar partilerinin siyasi felsefeleri bağlamında sık sık değişen arayışlardır bunlar.

İşte, geçmişte, bir siyasi iktidar gelir, “Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanlığı” kurar, diğeri, şimdi olduğu gibi, “Gıda,Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı” ve “Orman ve Su İşleri Bakanlığı” der adına.

Neden, geçmişte önce “Bayındırlık Bakanlığı” ve “İmar ve İskan Bakanlığı” olarak iki ayrı kuruluş halinde iken, daha sonra birleştirilip “Bayındırlık ve İskan Bakanlığı” haline getirilen Bakanlık, neden şimdi tamamen lağvedilerek, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı” biçimine dönüştürülür?

Bu durum tamamen Siyasi iktidarların felsefeleri, Ülke sorunları ve yönetimine bakış açıları ile bağlantılı bir durumdur.

Neden “Orman” ile “Su işleri”, neden “Çevre” ile “Şehircilik”, neden “Gıda” ile “Tarım ve Hayvancılık”, neden “Bilim” ile “Sanayi ve Teknoloji”  birleştirilerek ele alınmıştır, neden “Su işleri” ile “Orman” işleri birlikte düşünülmektedir, değerlendirmelerini siz yapın…

Örneğin, “Gıda” tek başına bir Bakanlık, “Bilim” tek başına bir Bakanlık, “Kültür”, “Turizm” başlı başına birer Bakanlık olarak ele alınamaz mı idi?

Ya da illa ilişkilendirilerek oluşturulacaksa neden örneğin, “Bilim ve Kültür Bakanlığı” veya “ Turizm ve Ticaret Bakanlığı” biçiminde ilişkilendirilmez?..

Bu durum tamamen bir “siyasi tercih” durumudur ve siyasi iktidarların felsefelerinin ipuçlarını verir.

Ben “Adalet ve Kalkınma Partisi” yetkililerinin yerinde olsaydım, “Adalet Bakanlığı” ve “Kalkınma Bakanlığı” olarak iki ayrı Bakanlık kuracağıma, ikisini açık açık felsefemi ifade edecek biçimde ilişkilendirerek “Adalet ve Kalkınma Bakanlığı” derdim adına…

Ne dersiniz?... Yorum sizin...

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz