Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

TÖVBE SÜTUNU (EBU LUBABE DİREĞİ)

Mescid-i Nebevî’de ilk yapıldığı yıllardan beri ismen bilinen beş adet tarihî orijinal sütun vardır: Elçiler sütunu, Muhafız sütunu, İtikâf sütunu, Tövbe sütunu(Ebu Lübabe Direği) ve Muhallaka sütunu(Ağlayan Kütük). 

Bugün bunlardan Ebu Lübabe Direğinden bahsetmek istiyorum. Muhafız Sütununun batı tarafındaki ilk sütundur. Hendek Savaşında, Mekkeli Müşrikler Medine’yi kuşatmışlardı. Medine’de yaşayan Yahudi Beni Kureyza Kabilesi, şehri savunmak için Müslümanlarla iş birliği yapmıştı. Fakat savaş başlayınca anlaşmaya uymayarak Müşriklerin tarafına geçtiler. Savaş sonunda Müslümanlar galip gelince, Peygamber Efendimiz onların bu hainliklerine çok kızdı ve cezalandırılmalarını istedi. Yahudiler, kendilerine nasıl bir ceza verileceğini öğrenmek için Ebu Lubabe ile istişare yaptılar. Ebu Lubabe, farkında olmadan, bazı önemli bilgileri Yahudilere vermiş oldu. Sonra hata yaptığını, Peygamber Efendimize sadık kalmadığını anlayınca Mescid-i Nebevî’ye gelip kendisini bu direğe bağlayarak Allah tarafından tövbesi kabul edilinceye kadar hiçbir şey yiyip içmeyeceğine dair yemin etti. Bu konuda Enfal suresinin 27. Ayeti nazil olmuş; Allah (c.c.), 7 gün sonra Ebu Lubabe’nin tövbesini kabul etmiş; Hz. Peygamber Efendimiz bizzat gelerek, müjde verip ipini çözmüştür. Bu sebeple bu direğe Tövbe veya Ebu Lubabe sütunu denir.
HAMD ALLAH’ADIR.

Rabbin eseri, tüm güzelliklere,
“El hamdülillâhî Rabbül âlemin! ”
Bağışladığı tüm özelliklere,
“El hamdülillâhî Rabbül âlemin! ”

Din ve vatan için yapılır cihad
Allah’ın izniyle geçilir Sırad
Kul erenler dağıtıyor hidâyet,
“Ve lem yekün lehû küfüven ehad!”

Cennet uzaktadır kolay varılmaz,
Allah dindar kula çabuk darılmaz,
“Yâ Âhirî, Yâ Zahirî ,Yâ Bâtın!”
Günah kiri su sabunla arınmaz!.

OYTAN’ım, kendi yarelerim sardım
Merhem sürdükçe çoğaldı mı derdim?
Olmakta gözüm yok: Erenler-velî,
Sade bir kul olup, gayretim verdim!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz