Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

YALAN VE HİLE

Yalan, bir kimsenin gerçeğe aykırı olduğunu bile bile söylediği söz, kandırmak için söylenen asılsız söz anlamına kullanılan ahlâkla ilgili bir terimdir. Hile ise, bir kimseyi istenilen yönde irade beyanında bulundurmak için yanlış bir kanaat uyandırarak veya mevcut bulunan hatalı fikrin devamını sağlayarak yanıltmayı ifade eder.

Yalan ve hile insanları birbirine düşürür, güven duygusunu yok eder, dostlukları yıkar. Yalancı ve hilekârlar, kendilerine güvenilmeyen, saygı duyulmayan ve sevilmeyen insanlar durumuna düşerler. Hz. Peygamber(s.a.s.) sattığı buğdayın ıslağını yığının altına gizleyen bir sahabeyi :Bizi aldatan bizden değildir”( Buhari, iman,164) diyerek uyarmıştır.  Bir başka hadiste de: “Yalan kötülüğe, kötülük cehenneme götürür, insan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancılardan yazılır.”( Buhari, Edep, 69) buyurmuştur.

Yalan ve hilekârlık, kötülük ve haksızlıkları, çirkinlik ve edepsizlikleri örtbas etmek için başvurulan bir yoldur. Yalancılar, yalancı şahitlik yaparak, adaletin tecelli ettirilmesini önleyerek şahıslara ve topluma büyük zarar da verirler.

Ey dostum! Durma iyilik yap iyilik,

Dünya iyilikler üzerinde durur!

Muhtaçlara verilen bir tek sadaka,

Evlatlarını nice beladan korur!

                       

Nefsine zincir vur, vicdanı bırak özgür,

Gayrisin merak etme, yardım eder Hak!

Altın, gümüş, zümrütler doyuramadı,

Gözleri doyuracak bir avuç toprak!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz