Asım GÜZEL

Asım GÜZEL

YAŞAM KALİTESİ

Yaşamı salt “para” üzerine kurgularsanız, birçok güzel şeyi kaçırabilirsiniz şu Dar-ı Dünya’da. Fakat parasız da olmaz ki…

Güzel olanı,”dengeyi kurabilmek”, yaşamı tüm bileşenleri ile birlikte değerlendirebilmek…

Ama neredeyse güzellikleri unutmuş gibi toplum; “para” her şeyin önene geçmiş, yaşam için ancak bir “araç” olabilecekken, yaşamı peşinden sürükleyen bir “amaç” haline gelivermiş…

Tüm mekanizmalar para üzerine kurgulanmaya başlanmış, insanların hangi nitelikte, ne denli ürettikleri değil, ne denli para kazandıkları önem kazanmıştır.

Sistem, tüm insanların “mutluluğu” üzerine değil, sadece tüketim çarkının içinde yer alabilenlerin “varlıklarını geliştirmeleri” üzerine.

Bu çark içinde yer alamayarak, “tüketemeyenler” in, yaşam hakları bile tartışmalı…

Elbette ki insanların hep birlikte keyifle yaşayacakları mutlu bir Dünya’nın yaşam koşullarını oluşturmak kolay olmasa gerek, ama var oluşun temel amaçlarından birisi de böylesi bir zorluğun üstesinden gelmek değil mi?

O halde neden yönetsel mekanizmalarımızı bu yönde geliştirmek üzere yönlendirmeyiz?

Neden?..

Çünkü bazılarımızın işine gelmez de ondan…

İkincisi, birçoğumuz mutlu bir Dünya’ nın ne demek olduğunu dahi bilmeyiz, bir de ondan… Öğrenmek için eğitilmeyi de istemeyiz…

Bu kesimlerimizin derdi de “para”dır; tek farkla, birilerinin derdi zengin, daha “zengin olmak” iken, bunların ki sadece “ekmek” dir.

Bu nedenlerle dir ki, bir türlü dengeyi kuramayız yaşamın tüm bileşenleri arasında.

Kültür, sanat, bilim, spor, yoktur o küçük Dünya’mızın içinde…

“Yaşam Kalitesi” mi?.. O’da ne ki?...

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz