Halil Kurt

Halil Kurt

Yaz boz oldu!

İşbaşı Eğitim Programı Nedir? İŞ KUR tarafından işsizliğin azaltılmasına yönelik olarak yürütülen aktif işgücü piyasası programlarından birisi olan İşbaşı Eğitim Programı, Kuruma kayıtlı işsizlerin yine Kuruma kayıtlı işyerlerinde sahip oldukları mesleki bilgilerini uygulama yaparak pekiştirmelerini, iş ve üretim süreçlerini bizzat görerek öğrenmelerini sağlamayı amaçlayan bir işi işbaşında öğrenme programıdır.  

Programın temel amacı mesleki deneyimi veya iş tecrübesi olmayan kişilere mesleki deneyim ve iş tecrübesi kazandırılarak bu kişilerin istihdam edilebilirliklerinin arttırılmasıdır. Bir diğer amacı ise nitelikli işgücü temin etmekte zorlanan işverenlere işe alacakları kişileri işyerinde belli bir süre gözlemleyerek ve eğitim vererek kişiler hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olma ve işe alma konusunda isabetli bir karar verme imkanı sunmaktır. Bu sayede, iş arayan ancak iş tecrübesi olmadığı için iş bulamayan kişiler iş tecrübesi kazanmakta, işverenler ise ihtiyaç duydukları işgücünü kendileri yetiştirme imkanına kavuşmakta olduğundan hem iş arayanlar hem de işverenler doğru iş ve doğru işçi bulma olanağı elde etmektedirler.

İşbaşı eğitim programına katılmak için gerekli şartlar; · 15 yaşını doldurmak, · Kuruma kayıtlı olmak · İşsiz olmak Ön lisans dahil üniversite öğrencisi olanlar da programa katılabilir. Ancak; - işverenin birinci veya ikinci derece kan hısımı veya eşi olanlar ile, - programın başlama tarihinden önceki 3 aylık dönemde programı düzenleyecek olan işverenin çalışanı olan kişiler, bu işveren ile düzenlenecek olan işbaşı eğitim programına katılamamaktadırlar. İşbaşı eğitim programına katılmak isteyen kişiler, Kurumun internet sayfasında, Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğü ilan panosunda yayımlanan ilanlara hem internet üzerinden hem de Hizmet Merkezi veya İl Müdürlüğüne giderek başvuru yapabilirler.

İŞKUR tarafından meslek edindirme kursları ile işbaşı eğitim programları katılımcılarına zaruri gider ödemesi yapılmakta olup işbaşı eğitim programı katılımcılarına 2017 yılında günlük 54 TL olarak ödenmektedir. Ancak bu yıl için çok sayıda gencimizin faydalanmasını sağlamak amacıyla İŞKUR hem bazı esneklikleri getirmiş hem de İEP programındaki profillere göre ücretlerde bazı değişiklikler yapmıştır. Buna göre, artık son yapılan değişiklikle katılımcı ve kursiyerler arasında ayrıştırma yapılmış ve belirlenen statülere göre farklı tutarlarda ödeme yapılacaktır.

İşbaşı eğitim programlarında katılımcı zaruri gider ödemelerinde katılımcı gruplarına göre ayrıştırma yapılmış ve zaruri gider işsizlik ödeneği alanlar ve öğrenciler için farklı tutarlarda uygulanmaya başlanmıştır.

Buna göre zaruri gider, işsizlik ödeneği alanlar için %50 (27 TL), öğrenciler için %75 (40,5 TL) oranında ödenecektir.

Ortaöğretim, yükseköğretim, açık öğretim, açık lise, yüksek lisans, doktora vb. eğitime devam tüm katılımcılar öğrenci olarak değerlendirilecek, özel veya devlet kurumu öğrencisi olmak arasında fark olmayacaktır. 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu kapsamındaki çırak ve aday çıraklar da öğrenci olarak kabul edilecektir. Lise, açık öğretim, açık lise, yüksekokul ve fakültelere kaydı bulunan ancak aktif durumda olmayan (kaydını donduran, devam mecburiyeti olmayan vb.) kişiler ilgili eğitim kurumundan kaydını sildirmediği veya mezun olmadığı sürece öğrenci olarak kabul edilecektir. İlgili eğitim kurumlarından alınan belgelerde “öğrencilik haklarından yararlanamaz” ibaresi olan kişiler de öğrenci kapsamındadır. Katılımcı hem işsizlik ödeneği alıyor hem de öğrenci durumundaysa, işsizlik ödeneği alan katılımcılar için belirlenen tutarda (27 TL) ödeme yapılacaktır.

Mesleki eğitim kurslarında 1 Mart 2017 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) geçerli olmak üzere açılan, açılacak ve devam eden kurslarda uygulanmak üzere kursiyerlerden sanayi sektöründeki mesleklerde istihdam garantili kursa katılanlara 45 TL, istihdam garantili olup olmadığına bakılmaksızın geleneksel meslekler ile istihdam garantili olarak düzenlenen diğer kurslara katılanlara günlük 35 TL, istihdam garantisiz kurslara katılanlara ise günlük 25 TL ödenecektir.

Türkiye İş Kurumu’nun milli istihdam seferberliği kapsamında işbaşı eğitim programlarından yararlanma kolaylığı sağlayan kararlarına bir yenisi daha eklenmiştir. İşbaşı eğitim programlarından yararlanmak için katılımcılar için öngörülen işsizlik şartında kolaylık sağlayacak yeni değişiklikler yapılmıştır.

Yeni açılacak programlarda geçerli olmak üzere, işbaşı eğitim programlarına katılacak kişilerin program başlama tarihinden önceki son 1 ayda adına uzun vadeli sigorta kollarına ait prim (1 gün bile olsa) yatırılmamış olması gerekmektedir.

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz