Doç. Dr. Muammer OYTAN

Doç. Dr. Muammer OYTAN

ÂYET-EL KÜRSÎ’NİN FAZİLETİ

Ayet-el Kürsî, İhlâs Suresi gibi, Kur'an’ın kalbi sayılan, son derecede önemli ve büyük bir ayettir. Bakara Suresinin 255.ci  ayeti olan Ayet-el Kürsî hakkında, Hz. Peygamber Efendimiz şöyle buyurmaktadır:

 "" Ayet-el Kürsî, o kadar kutsal bir ayettir ki, farz namazından sonra okunması halinde bir dahaki namaza kadar okuyan kişi Cenab-ı Allah'ın zimmetindedir !""

Zimmetinde demek, bir şeye sahip olmak; korumasında olmak, kimsenin el uzatamayacağı, ihlâl edemeyeceği, zarar veremeyeceği konumda olmak demektir. Cenab-ı Allah'ın zimmetinde demek, asla hiç bir kimsenin, hiç bir gücün zarar veremeyeceği; Allah Tealâ'nın sahip çıktığı konuma kavuşmak demektir.

Sahabeden bazı kişilerin, Kur’an’ın en büyük ayeti hangisidir sorusuna, Peygamberimiz (s.a.s.): “Âyet-el kürsîdir” cevabını vermiş ve: “Her şeyin bir zirvesi vardır. Kur’an’ın zirvesi de Bakara Sûresidir. Bakara Sûresinde bir ayet vardır ki, o ayet Kur’an ayetlerinin seyyîdidir. O, Ayet-el Kürsî ayetidir.” buyurmuştur.(Tirmizî, Fedâilü’l Kur’an, 2)

Yine Hz. Peygamber (s.a.s.): “Kim Ayet-el Kürsî’yi okursa o gün akşama kadar kaza ve belâlardan korunur.” buyurmuştur.

Yazılarımızdan yararlanacak tüm mü’minleri, sâlih kullar arasına, iyi kullar zümresine, Cenab-ı Hakkın rızasını almayı başarmış kullar arasına kaydetsin inşallah.

 

NAMAZ

Gökte masmavi sema,

Mescid kubbesi gibi,

Namazı kıl daima,

 Resul cübbesi gibi!

 

Seccadedir altımde,

Yeşil doğa örtüsü,

Günah yüklü zatımda

Kalpte derin korkusu!

 

Ruhum huşu içinde,

Secdelere kapanır!

Namaz vakti geçince,

Üzğlür ve utanır!

 

H avanda döve döve,

Nefsimi uslandırdım.

Rabbimi öve öve

İçimi hislendirdim!

 

Oytan’ım her namazı

Son vakit sanarak kıl!

Yaptığın her niyazı

Rabbini anarak kıl!

Yorumlar (0)

+ Yorum Yaz